Opintojen ohjaus ja yleistä opiskelusta

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijoille tarkoitetut ohjeet löydät seuraavista sijainneista:

Yliopiston yleiset ohjeet: Kamu (ei vaadi kirjautumista)

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen ohjeet: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opintoyhteisö (kirjaudu UEF-tunnuksella)

 

Ajankohtaisviestintä Yammerissa (kirjaudu UEF-tunnuksella):

STJ-laitoksen kaikille opiskelijoille: STJ / opiskelijat

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma: STJ Sotehallinto

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriopiskelijat: STJ Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opiskelijat

Terveystaloustieteen maisteriohjelma: STJ Terveystaloustieteen opiskelijat

Seuraa aina STJ opiskelijat -ryhmää sekä oman pääaineesi ryhmää. Yammer-viestit voit tilata omaan sähköpostiisi. Ohjeita Yammerin ja Opintoyhteisön käyttöön.

Yleinen opintoneuvonta

Amanuenssi:  Heli Kemppainen, heli.kemppainen(at)uef.fi, p. 040 355 2302, Kuopio Snellmania 3072

Oppiainekohtaisina HOPS-ohjaajina toimivat:

  • sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma 1.8.2017 alkaen: yliopisto-opettaja Juha Rautiainen (juha.rautiainen(at)uef.fi)
  • sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede (ennen vuotta 2017 aloittaneet): amanuenssi Heli Kemppainen heli.kemppainen(at)uef.fi
  • terveystaloustiede: yliopistonlehtori Eila Kankaanpää (eila.kankaanpaa(at)uef.fi)
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen (ulla-mari.kinnunen(at)uef.fi)