Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (ent. terveyshallinnon ja -talouden laitos) perustettiin 1979. Alan tutkimus- ja koulutusyksikkönä laitos on nykyisin yksi maamme vahvimmista. Vuonna 2019 vietämme 40-vuotisjuhlavuottamme!

Laitoksella työskentelee noin 40 alan asiantuntijaa. Laitoksen tavoitteena on tehdä korkeatasoista ja monitieteistä tutkimusta sekä tarjota laadukasta koulutusta. Toiminnassa suuntaudutaan tulevaisuuteen ja toimintastrategiassa painotetaan monitieteisyyttä ja kansainvälisyyttä.

Tutkimuksen kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, organisoinnin, talouden ja tietohallinnon kysymykset. Merkittävä osa tutkimuksen rahoituksesta tulee ulkopuolisista, sekä kotimaisista että kansainvälisistä lähteistä. Toimintamme ja tutkimuksemme linkityy monelta osalta myös Vaikuttavuuden taloon.

Laitos tarjoaa sekä perustutkinto- että tieteellistä jatkokoulutusta sosiaali- ja terveyshallintotieteessä, terveystaloustieteessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnossa. Lisäksi laitos on aktiivinen toimija täydennyskoulutuksessa sen omilla asiantuntijuusaloilla.

Sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Laitoksella opiskelee noin 420 perusopiskelijaa ja 70 jatko-opiskelijaa.

Teemme tutkimuksessa ja opetuksessa yhteistyötä Aducaten ja työelämän kanssa.

Laitoksen johto

Johanna Lammintakanen
No image.
Nimike
Professori
Nimikeen lisätietoja
FT, terveyshallintotiede
Sähköposti
johanna.lammintakanen@uef.fi
GSM-numero
+358403552685
Huoneen tiedot
Kuopio Snellmania 3068/3
Organisaatio
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
SoleCRIS
Lisätietoja

Sanna Laulainen
No image.
Nimike
Professori
Nimikeen lisätietoja
YTT, sosiaalihallintotiede
Sähköposti
sanna.laulainen@uef.fi
GSM-numero
+358403552241
Huoneen tiedot
Kuopio Snellmania 3120/1
Organisaatio
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
SoleCRIS
Lisätietoja

Laitoksen yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto
Sosiaali- ja terveysjohtamisen  laitos
PL 1627
70211 Kuopio
0294 45 1111 (vaihde)
Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 E, Snellmania -rakennus, D-rappu, 3. kerros