Tervetuloa opiskelemaan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon! Olet tehnyt hyvän valinnan opiskelualastasi. Uuden opiskelijan oppiainekohtaisen materiaalin "Smart Start" -oppaan löydät Kamusta sekä muun materiaalin täältä: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/

 

Luokanopettajakoulutus

Yhteyshenkilö

 

amanuenssi Anne Pitkänen
0294452037, anne.pitkanen(at)uef.fi

ja

amanuenssi Marjo Poikela
029 445 2044, marjo.poikela(at)uef.fi

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus (lastentarhanopettaja)

Yhteyshenkilö

 

Smart Start -opas (erillishaku)

amanuenssi Marjo Poikela
029 445 2044, marjo.poikela(at)uef.fi

Kotitalousopettajakoulutus

Yhteyshenkilö

 

amanuenssi Anne Loikkanen
029 445 2798, anne.loikkanen(at)uef.fi

Käsityönopettajakoulutus

Yhteyshenkilö

 

amanuenssi Anne Loikkanen
029 445 2798, anne.loikkanen(at)uef.fi