Tutkimus

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastomme kasvatustieteellinen tutkimus suuntautuu opetuksen, oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittämisen sekä inhimillisen kasvun ja kehityksen kysymyksiin. Tutkimuksemme kohdistuvat yleissivistävään koulutukseen sekä opettajankoulutukseen. Lisäksi kasvatusta, opetusta ja oppimista tutkitaan erilaisissa oppilaitosten ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Kasvatuksen toimijoiden, kasvattajien, opettajien ja oppijoiden, lisäksi tutkimukset kohdistuvat muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen organisatorisiin rakenteisiin ja prosesseihin.

Tutkimus on teoreettisesti ja metodologisesti monipuolista ja monitieteistä, ja se vastaa keskeisiin kasvatusalan yhteiskunnallisiin ongelmiin ja kysymyksiin. Tutkimus palvelee kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytäntöjen kehittämistä.

Opetuksen, oppimisen ja oppimisympäristötutkimuksemme painopistealueita ovat

  1. oppiminen ja tieto- ja viestintäteknologia,
  2. luonnontieteiden opetus ja oppiminen,
  3. koulujen ja opettajankoulutuksen kehittäminen ja
  4. taito- ja taideaineiden opetus ja oppiminen.

Koulujen ja opettajankoulutuksen kehittämisen, tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tutkimusryhmät kuuluvat yliopistomme kehittyneisiin, vahvoihin tutkimusaloihin kuuluvaan LINE (Learning in Interactive Environments) tutkimusalaan. Tutkimukset pyrkivät vastaamaan oppimisen haasteisiin digitalisoituneessa maailmassa.