Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tapahtuu

Takaisin

Lisää potkua luonnontieteiden opetukseen

Luonnontieteiden opiskelu ei kiinnosta nuoria. Ongelma ei ole pelkästään suomalainen, vaan useassa muussakin maassa mietitään ratkaisuja siihen, kuinka motivoida nuoria kiinnostumaan luonnontieteistä.

Itä-Suomen yliopistossa ratkaisua on etsitty jo useamman vuoden ajan.

– Viisasten kiveä ei ole vielä löytynyt, mutta joitakin viitteitä siihen suuntaan kuitenkin, naurahtaa kasvatustieteen professori Tuula Keinonen.

Hän toimii kansallisena koordinaattorina 20 maan yhteisessä PROFILES-hankkeessa, jonka tavoitteena on nimenomaan löytää tuo viisasten kivi – ja vaikutuskeinona hankkeessa on opettajien ammatillisen kasvun tukeminen.

– Saimme juuri rahoituksen opetuksen vaikutuksen tutkimiseen. Tämä kertoo siitä, että hankkeelle on tilausta ja EU haluaa rahoittaa sitä.

Tavoitteet saavutettu

Hankkeen ensimmäinen vaihe alkoi vuonna 2010 ja päättyi tänä keväänä. Hankkeen tulosten mukaan kouluissa kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on hankkeen myötä kasvanut.

– Tavoitteena onkin nyt päästä tutkimaan asiaa syvemminkin eli kantaako vaikutus opinnoissa pidemmällekin ja voiko se vaikuttaa jopa uravalintoihin.

Keinonen kertoo hankkeen yhdistäneen kollegoita luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tutkimuksen alalla.

– Olemme kaikki aiheesta yhä vilpittömän innoissamme ja haluamme löytää tähän ratkaisuja.

Uusi opetustapa motivoi

Kuluneen hankkeen aikana opettajat ovat joka maassa tehneet opetusta varten oppimiskokonaisuuksia, jotka liittyvät oppilaita kiinnostaviin aihepiireihin. Opetuskokonaisuudet on jaettu kolmeen osaan.

– Ensin asetetaan skenaario, joka esittelee yhteiskunnallisen ongelman. Sitä seuraavan tutkimusvaiheen aikana oppilaat tutkivat asetettua ongelmaa ja miettivät siihen sopivia ratkaisutapoja. Päätösvaiheessa taas esitellään tutkimusten avulla saadut ratkaisut ja perustellaan ne.

Keinonen kertoo, että oppilailta kerätyn palautteen mukaan tämä tapa on todella motivoinut oppilaita ja lisännyt etenkin tyttöjen kiinnostusta ainetta kohtaan.

– Aiheet ovat olleet ajankohtaisia asioita ja ongelmia nuoria ympäröivästä maailmasta, joten niitä on selvästi motivoivampaa tutkiakin.

Lisäksi tämän kaltainen opetustyyli edistää yhteisöllistä oppimista, johon peruskoulun uusi opetussuunnitelma Suomessa kannustaa.

– Hankkeen pohjalla on siis idea kouluttaa opettajia opettamaan uudella tavalla.

Hanke on myös poikinut opetusmoduuleita, joita opettajat voivat käyttää tunneillaan.

– Niitä löytyy myös englanninkielisinä esimerkkeinä siitä, millaisia tapoja muissa maissa on hankkeen puitteissa luonnontieteitä opetettaessa käytetty. Moduulit ovat käyttökelpoisia sellaisenaan.

Keinonen kertoo iloisena, että vaikka PROFILES-hanke päättyikin, jatkuu siihen liittyvä tutkimus edelleen.

– Tulevaisuudessa tutkimme viidessä eri maassa sitä, vaikuttaako uusi opetusmallimme oppilaiden tuleviin opiskelu- ja uravalintoihin.

Lisätietoja

professori Tuula Keinonen
tuula.keinonen(at)uef.fi

PROFILES-hankkeen verkkosivusto

Teksti Nina Venhe
Kuvat Varpu Heiskanen