Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tapahtuu

Takaisin

Digiopet yhdistävät tekniikan ja pedagogiikan

Digitalisaatio hakee paikkaansa kouluissa. Laitteet ja tekniikka ovat tulleet luokkahuoneisiin, ja opettajat opiskelevat niiden käyttöä yhdessä oppilaiden kanssa. Pelkkä uusi tekniikka ei kuitenkaan tee ketään autuaaksi, vaan opettaja tarvitsee myös pedagogista ymmärrystä teknologian hyödyntämisessä opetuksessa.

Tähän hätään rientää nyt Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto. Siellä alkoi tänä syksynä kaksivuotinen Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus, joka on suunnattu niille luokan- ja aineenopettajille, jotka haluavat oppia hyödyntämään teknologiaan opetuksessaan.

– Lisäksi osallistujista on tarkoitus muovata sellaisia asiantuntijoita, jotka pystyisivät omassa koulussaan tai jopa kunnassaan miettimään laajemminkin digitalisaatiota oppimisen näkökulmasta. Mitä uutta se voi tuoda oppimiseen ja miten se huomioidaan juuri meidän arjessamme, muotoilee vastuukouluttajana toimiva tutkija Sini Kontkanen.

Kontkasen mukaan useista kouluista löytyy kyllä ”atk-tukihenkilö”, mutta tärkeää olisi, että tekniikan lisäksi osattaisiin pohtia teknologiaa myös pedagogisesta näkökulmasta.

– Usein kuulee puhuttavan ”digihömpästä” – sitä se saattaa ollakin, jos asioita ei olla mietitty loppuun saakka. Jos digitalisaatiota tuetaan pelkästään tekniikan näkökulmasta, saattaa koko touhu tuntuakin hömpältä.

Lisäksi uutuudenviehätys häviää äkkiä, jos kukaan ei keksi, kuinka laitteita kouluissa hyödynnetään.Sini Kontkanen esittelee uusinta opetusteknologiaa.

Jaetut kokemukset tukena

Tainamari Turunen ja Henna Pernu aloittivat DigiErko-opinnot Itä-Suomen yliopistossa tänä syksynä ja kertovat niistä olevan hyötyä omassa työssä jo nyt. Turunen työskentelee luokanopettajana Kiihtelysvaaran koulussa ja Henna Pernu opettajana Jyväskylän aikuisopistossa.

– Olen pystynyt hyödyntämään saatuja tietoja ja taitoja omassa työssäni heti – ja nyt on kova halu kehittää niitä eteenpäin, Pernu kertaa.

Turunen on jo pitänyt omassa koulussaan koulutuksia muille opettajille digiopetukseen liittyen.

– Yksi kollega totesi, että ”nyt se Tainamari käyttää jo sitä digikieltä”! Jo näin vajaan puolen vuoden jälkeen sitä huomaamattaan on omaksunut niin paljon uutta, että termit vilahtelevat puheissakin, Turunen nauraa.

Molemmat kiittelevät koulutuksen käytännönläheisiä tehtäviä. Pernun mukaan tehtävät on suunniteltu niin, että niitä voi linkittää helposti omaan työhön.

– Ja täällä saa konkreettista apua muilta osallistujilta, Turunen sanoo.

Vertaistuen takia Pernukin jaksaa ajaa Jyväskylästä kontaktitapaamisiin. Kasvokkain kun keskustelusta saa enemmän irti kuin etäyhteyksillä. Sini Kontkanen kiitteleekin porukan aktiivisuutta.

– On ollut hienoa huomata, miten nopeasti keskusteluyhteys osallistujien välillä löytyi ja miten innostuneesti kokemuksia jaetaan.

Pernu ja Turunen vakuuttavat, että koulutus on jo nyt tuonut uutta virtaa ja ideoita omaan työhön. Molemmat ovat jo leimautuneet kouluissaan ”digiopeiksi”.

– Kunpa vain aikaa kehittämiselle jäisi enemmän, molemmat huokaavat.

Lisäksi molemmat toivovat, että kunnat ja kaupungit tukisivat kurssille tulijoita taloudellisesti. Yksin kurssimaksu on melko suuri maksaa.

– Toivotaan, että tietoisuus tällaisesta tärkeästä ja jokaiselle koulutusorganisaatiolle oleellisesta ohjauksesta lisääntyisi. Rahallinen avustus varmasti houkuttelisi enemmän hakijoitakin.Tainamari Turunen (vas.) ja Henna Pernu kiittelevät DigiErko-opintojen käytännönläheisiä tehtäviä ja tutkimusperustaista tietoa.
 

Apuna tutkimukseen perustuva tieto

Kontkanenkin toivoo, että päättäjät ja koulujen rehtorit näkisivät pitkäjänteisen koulutuksen edut. Opettajia kyllä koulutetaan nykyisin lyhyillä kursseilla, mutta kahden vuoden koulutus antaa työhön ihan erilaisen näkökulman ja tietotaidon.

– Kouluttamiemme opettajien on tarkoitus toimia kotikunnissaan edelläkävijöinä ja kehittäjinä. Jotkut tietävät jo nyt koulutuksen vaikuttavan urakehitykseensä positiivisesti, kun he suuntautuvat kotipaikkakunnillaan opetuksen kehittämistehtäviin.

Kontkanen myöntää, että osallistujat tulevat todennäköisesti kohtaamaan työssään jonkin verran vastustusta – digiajan opiskelu herättää vielä kaikenlaisia tunteita.

– Mutta koulutamme opettajia sitäkin varten, että he osaavat tämän jälkeen perustella asioita tutkimukseen perustuvalla tiedolla.

Kaksivuotinen koulutus järjestetään Itä-Suomen yliopistossa filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa opetus- ja kulttuuriministeriön erikoistumisopintojen järjestämistä varten myöntämällä erityisavustuksella ja opiskelijoiden osallistumismaksuilla. Seuraava hakuaika opintoihin on keväällä 2018.

Lisätietoja koulutuksesta: Tutkija Sini Kontkanen: sini.kontkanen(at)uef.fi, p. 050 570 7945
http://www.uef.fi/web/erikoistumiskoulutus-digiope

Teksti ja kuva: Nina Venhe
Seuraava