Osaston esittely

Tunnuslukuja 2017

TUTKINNOT
241 kandidaatin tutkintoa
139 maisterin tutkintoa
4 tohtorin tutkintoa

REFEREE-JULKAISUT
68 kansainvälisesti arvioitua
8 kotimaassa arvioitua

OPISKELIJOITA
1283 perustutkinto-opiskelijaa
74 jatkotutkinto-opiskelijaa

KV-OPISKELIJOITA
46 perustutkinto-opiskelijaa
11 jatkotutkinto-opiskelijaa
299 vaihto-opiskelijaa

HENKILÖKUNTA
12 professoria
81 opettajaa ja tutkijaa

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on Joensuun kampuksella toimiva tutkimusperustaista opettajankoulutusta toteuttava yksikkö. Osasto vastaa varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien sekä käsityön- ja kotitalousopettajien kouluttamisesta sekä aineenopettajien pedagogisesta koulutuksesta Itä-Suomen yliopistossa.

Osastossa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksessa ja valmistua lastentarhanopettajaksi. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon voi suorittaa pääaineena kasvatustiede, kotitaloustiede ja käsityötiede. Kasvatustiede pääaineena tuottaa luokanopettajan kelpoisuuden ja kotitaloustiede tai käsityötiede pääaineena aineenopettajakelpoisuuden.