Opiskelu

Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa voit aloittaa opettajaopintosi osana dynaamista tiede- ja opiskeluyhteisöä, jossa opinnoissa huomioidaan tulevaisuuden työelämän tarpeet; opetuksen tavoitteena on kouluttaa aktiivisia, itsenäisesti toimivia ja ajattelevia, työtään jatkuvasti kehittäviä ja tutkivia opettajia, joilla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tieto- ja viestintäteknologiavalmiuksia unohtamatta. Koulutusohjelmista valmistuneet työllistyvät hyvin opettajan työhön ja mitä moninaisimpiin yhteiskunnan, kulttuurielämän ja yritysmaailman tehtäviin. Työllistymistä tukevat sivuainevalinnat ovat tärkeä osa opiskelijan opintojen suunnittelua. Monipuoliseen sivuainetarjontaan kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin!

Hae meille opiskelijaksi

Hakemista koskeva tieto löytyy keskitetysti UEF:in Haeyliopistoon.fi -sivustolta.

UEF-lähettiläiden kertomuksia

Jenny Kolström: "Matematiikan opiskelu on haastavaa, mutta palkitsevaa"

Sanna Tuomisto: "Nautin muiden auttamisesta ja opastamisesta"

Mira Vuojolainen: "Tätä työtä tehdään yhteistyössä lasten, muiden opettajien ja erilaisten asiantuntijoiden kanssa

Jenna Hyvärinen: "Matematiikka antaa paljon haasteita ja onnistumisen tunteita"