Kuvataide, 25 op

Opintokokonaisuus syventää ja laajentaa opiskelijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja sen opetukseen ja tutkimuksen perusteisiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tulkita erilaisia kuvakulttuureja, ympäristön esteettisyyttä ja kuvataiteen merkitystä yhteiskunnassa. Opiskelija oppii jäsentämään ja analysoimaan kuvataiteen opetussuunnitelmaa ja sen sisältöalueita, sekä soveltamaan näitä aineistoja tavoitteelliseen, integroivaan ja pedagogiseen käyttöön perusopetuksessa.

Opiskelija saa valmiudet käyttää kuvataiteelle ominaisia lähestymistapoja ja oppimateriaaleja eri-ikäisten lasten opetuksessa, sekä soveltaa teknologiaa opetuksen osana. Opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin, median ja taidekasvatuksen moninaisuuden osana elämän kokonaisuutta. Omassa ilmaisussaan opiskelija oppii hyödyntämään ennakkoluulottomasti ja monitieteisesti erilaisia tietolähteitä, kuvakulttuureja, taiteentekemisen materiaaleja ja työprosesseja.

Opintokokonaisuuden sisällöt

2331600 Kuvataide, perusopinnot 25 op

2331611 6 op Kuvataiteen oppimisen ja opettamisen perusteet
2331612 6 op Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilukasvatus
2331613 6 op Visuaalisen kulttuurin ja kuvataiteen kontekstit ja menetelmät
2331614 7 op Kuvataiteen tuntemus, estetiikka ja filosofia

Lisätietoja

amanuenssi Anne Loikkanen
anne.loikkanen(at)uef.fi
0294 45 2798