Käsityönopettajakoulutus, monimateriaalinen käsityö 

Yhteisöllistä opiskelua

Monimateriaalista käsityötä opiskelleet ovat luovia monitaitureita.

Käsityönopettajakoulutuksessa korostuvat monimateriaalisuus (kovat ja pehmeät materiaalit), monialaisuus, taidon ja tiedon soveltaminen sekä suunnittelu ja ongelmanratkaisu. Painotamme yhteisöllisyyttä ja tiimityötä erilaisissa tutkivaa otetta ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevissa oppimistehtävissä. Korostamme myös käsityön yhteyttä yksilön hyvinvointiin, ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Katso opettajankoulutuksen esittelyvideo.

Luova ja ihmisläheinen ala

Käsityönopettajat toimivat ihmisten kanssa ja erilaisten ryhmien parissa.

Käsityönopettajan työ on oppijoiden innostamista sekä ymmärtämään ja oivaltamaan saattamista sekä yhdessä tekemistä. Asiantuntija-ammattina se on tietoja ja taitoja välittävä mutta samalla se on opetustehtävänsä ja käsityö-oppiaineensa näkökulmasta luova ammatti.

Käsityönopettajakoulutuksen pääaine on käsityötiede, jossa perehdyt laaja-alaisesti käsityöhön, sisältöinä ovat sekä teknisen työn että tekstiilityön sisällöt. Opinnoissa perehdyt käsitöiden suunnitteluun, valmistukseen ja opetukseen sekä käsityötieteen tutkimuksen tekemiseen. Opettajan pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen antavat sinulle opettajan kelpoisuuden ja valmiuksia toimia erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden parissa.

Käsityönopettajan ammatti on muiden opetusalan ammattien tavoin eettinen ammatti, jossa tuetaan oppijoiden kasvua ja kehitystä sekä ryhmien tavoitteellista toimintaa. Käsityönopettajat toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden kasvatusalan ammattilaisten, erilaisten kasvatus- ja käsityöalan verkostojen sekä alueensa kulttuuritoimijoiden kanssa.

Mahdollisuuksia erilaisille urille

Käsityönopettajat voivat toimia hyvin erilaisissa työtehtävissä.

Koulutuksen aikana voit itse valita sivuaineen, joka antaa lisäkelpoisuuden eri koulutustasoille tai mahdollisuuden toimia perusopetuksessa luokanopettajana tai jonkin toiseen aineen opettajana. Kasvatustieteen maisterin tutkinto ja omavalintainen sivuaine antavat sinulle valmiuksia myös muihin tehtäviin kasvatus-, sosiaali-, kulttuuri- ja elinkeinoelämän alueilla. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi kunnan sivistystoimessa, vapaan sivistystyön kentällä tai kaupan ja median aloilla. Voit myös jatkaa opintojasi tohtorintutkintoon ja saat mahdollisuuden työskennellä yliopistossa opettajana tai tutkijana.

Viidessä vuodessa maisteriksi

Käsityönopettajakoulutuksesta valmistuttuasi olet kasvatustieteen maisteri, pääaine käsityötiede, monimateriaalinen käsityö.

Tutkinto koostuu kahdesta vaiheesta: kandidaatin tutkinnosta (3 v) ja maisterin tutkinnosta (2 v). Opinnot sijoittuvat pääasiassa viidelle vuodelle, mutta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti voit mahdollisesti muuttaa ja nopeuttaa opintojasi.

 

Valmistuminen

(Opiskeluun liittyvä ohjeistus, mm. tutkinnon hakeminen, löytyy Skopen opintoyhteisöstä)

Yhteystiedot

Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Käsityönopettajankoulutus

 

Opetus-  ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö