Sivuaineet 

Luokanopettajaopiskelijamme voi valita sivuaineensa laajasta valikoimasta oppiaineita yliopiston muista tiedekunnista ja filosofisen tiedekunnan muista osastoista. Lisäksi osastomme järjestää sivuainekoulutuksia, jotka painottuvat pedagogiikkaan. Osaston järjestämiä koulutuksia ovat:

Filosofisen tiedekunnan sivuaineopintojen hakuopas 2020.