Harjoittelukoulut

Harjoittelukoulut Rantakylän normaalikoulu ja Tulliportin normaalikoulu ovat filosofisen tiedekunnan harjoittelukouluja, joissa järjestetään esi- ja perusopetusta sekä myös lukiokoulutusta. Harjoittelukoulujen erityisenä tehtävänä on järjestää opettajaksi opiskeleville heidän pedagogiseen koulutukseensa kuuluvaa ohjattua harjoittelua sekä osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Harjoittelukoulut tarjoavat monipuolisen ympäristön pedagogiikasta, didaktiikasta, oppimisesta sekä kasvun ja kehityksen kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille. Kouluilla on myös omaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Opetuksen, opiskelun ja oppimisen sekä ohjatun harjoittelun tutkiminen on edellytys tiedeperusteisen ohjatun harjoittelun, opetuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiselle. 

Joensuun normaalikoulu arvostaa kaikkien oppilaidensa ja opiskelijoidensa oppimisen tärkeyttä, avointa vuorovaikutusta, oppilaan tai opiskelijan oman vastuun korostamista sekä tulevaisuusorientoituneisuutta kaikessa toiminnassaan. Koulu järjestää pääosan luokan- ja aineenopettajankoulutuksen ohjatusta harjoittelusta sekä osan erityisopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutuksen harjoittelusta. Lisäksi koulu osallistuu yliopistolain mukaisesti opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Normaalikoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnasta löytyy lisätietoja koulun verkkosivuilta. Uusimpana tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskohteena on tietotekniikan tutkimuspohjainen pedagoginen soveltaminen lukiokoulutuksessa. Tätä varten lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja kaikille opettajille on hankittu tablettitietokoneet. Hanke on ainutlaatuinen maamme lukiokoulutuksessa ja siinä tehdään laajamittaista yhteistyötä yliopiston ja muiden vastaavia hankkeita toteuttavien koulujen kanssa. Normaalikoulu osallistuu myös moniin opetushallituksen koordinoimiin valtakunnallisiin hankkeisiin.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen harjoittelu päiväkodeissa 

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa kandidaatin tutkintoon kuuluu kaksi pakollista harjoittelua, Perustava harjoittelu 7 op ja Valmistava harjoittelu 8 op. Harjoittelut suoritetaan yhteistyöpäiväkodeissa Joensuun alueella.

Päiväkodeissa tapahtuvat opetusharjoittelujaksot ovat tärkeä osa opintoja. Niiden aikana harjoitellaan opetuksen, hoidon ja kasvatuksen suunnittelemista, toteuttamista ja arviointia sekä teorian ja käytännön yhdistämistä.

Perustavan harjoittelun toteutusohje
Valmistavan harjoittelun toteutusohje