Elämänkatsomustieto, 26/61 op

Elämänkatsomustiedon sivuaineessa on mahdollista suorittaa 26 ja 61 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Opinnoissa opiskelija hankkii pedagogisia ja tiedollisia perusvalmiuksia toimia elämänkatsomustiedon opettajana perusasteella ja lukiossa.

Kohderyhmä

Sivuaineen suoritusoikeus on vapaa. Opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa.

Opintojen rakenne

Elämänkatsomustiedon perusopinnot (26 op) koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista. Aineopintokokonaisuuden (35 op) opiskelija kokoaa tarjolla olevista opintojaksoista seuraavasti:

  • elämänkatsomustiedon aineopintojen päätösseminaari 5 op
  • filosofian opinnot 10 op
  • yhteiskuntatieteelliset opinnot 10 op
  • kulttuurintutkimuksen ja/tai uskontotieteen opinnot 10 op

Mikäli opiskelija on suorittanut jonkin elämänkatsomustiedon perusopintoihin sisältyvän opintojakson pakollisena muissa opinnoissaan, hän voi hakea ko. opintojakson hyväksilukua AHOT-lomakkeella, joka palautetaan elämänkatsomustiedon vastuuhenkilölle.

 

Lisätietoja

yliopisto-opettaja Eliisa Vähä
eliisa.vaha(at)uef.fi
 

amanuenssi Anne Loikkanen
anne.loikkanen(at)uef.fi
0294 45 2798