Pyyhkäisyelektronimikroskopian (SEM) sovelluksia

Pintarakenteet

Samples for SEM need typically to be dry and conductive. Therefore, biological specimens are fixated, dehydrated and coated with thin layer of metal. Small specimens are dehydrated chemically, via ascending concentration series of alcohol and hexamethyldisilazane (HDMS), but larger specimens can be dried using a critical point drying (CPD) instrument. In either case, water within the specimen is substituted with a solvent with lower surface tension that helps keeping the specimen structure intact. Our new SEM (Zeiss Sigma HD|VP) has maximum reolution of about 1 nm.

However, also non-conductive specimens can be imaged with appropriate instrumentation and detection (so-called variable pressure mode). Utilizing an environmetal mode in our old SEM (Philips XL30 ESEM-TMP) evan moist samples can be analyzed.

Pintojen 3D

Perinteisen sekundäärielektronikuvauksen (SE) lisäksi näytteiden pintojen 3D-rakenne voidaan rekonstruoida takaisinsironneista elektroneista kerätystä datasta (4-sektorisen BSE-detektorin avulla) . Parhaimmillaan datasta voidaan määrittää esimerkiksi pinnankarheus tai muita volumetrisia parametreja.

Alkuaineanalyysi

Näytteen sisältämät alkuaineet voidaan määrittää samalla kun tehdään tavallista SEM-kuvausta käyttäen SEM:iin liitettyä EDS-detektoria (energy-dispersive spectrometer). Alkuaineiden jakautumisen analysointi on erittäin käyttökelpoinen analysoitaessa esimerkiksi näytteen kontaminaatioita tai homogeenisuutta. Kuitenkin on muistettava, että EDS-data kerätään näytteen koostumuksesta riippuen noin 1-2 mikrometrin paksuisesta pintakerroksesta

Pyyhkäisyläpäisy -moodi

TEM-hilat voidaan kuvata ja analysoida myös SEM:llä! Eli jos olet kiinnostunut solurakenteista pienillä suurennoksilla ja SEM tuntuu tutummalta työvälineeltä kuin TEM, voit käyttää myös SEM:ä ohutleikkeiden läpäisykuvaukseen.

Korrelatiivinen mikroskopia (CLEM)

Yhteistyössä Akatemiatutkija Kirsi Rillan kanssa (Biolääketiede) olemme kehittäneet yksinkertaisen protokollan maljalla kasvatettujen solujen tutkimiseksi ensin elävinä konfokaalimikroskoopilla ja sen jälkeen samat solut tarkastellaan SEM:llä.