Painovärien värientuottokyvyn määrittäminen

Painotalo PunaMusta Oy halusi selvittää käyttöön ottamiensa painovärien värientuottokyvyn, koska testiajoissa tuotettujen kuvien värisävyt poikkesivat odotetuista väreistä. Värientuottokyky kuvaa painoväreillä tuotettavissa olevien värisävyjen lukumäärää sekä värintoiston laatua. PunaMusta Oy halusi lisäksi tietoa valaistuksen vaikutuksista painotuotteidensa väreihin. 

InFotonics Center Joensuu mittasi PunaMusta Oy:n painamat testivärikartat spektrisesti, suoritti mittausdatan laskennallisen analyysin sekä määritti painovärien tuottamien värisävyjen määrän ja värintoiston laadun eri valaistusolosuhteissa. 

Painovärien värientuottokyvyn määrittäminen auttaa PunaMusta Oy:tä parantamaan painotuotteidensa värienhallintaa sekä antaa tarkkaa tietoa saavutettavissa olevasta kuvanlaadusta.  

 

Yhteistyössä InFotonics Center Joensuun kanssa: Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin kuuluva PunaMusta Oy on painotalo, jonka tuotteita ovat erilaiset lehdet, esitteet ja suoramarkkinointimateriaalit. Lisätietoa yhtiöstä: www.punamusta.com.