Palvelukonsepti ja Osaamisalat

Palvelukonseptilla :

Toteutamme analyysipalvelut teollisuuden ja tutkimusryhmien tarpeisiin, osallistumme palvelututkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen, olemme mukana hankeavauksissa ja hankkeissa, tuemme perustutkimusta ja tuoteaihioiden kaupallistamista, verkostoidumme teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa

Osaamisaloinamme ovat :

Polymeeri- ja komposiittimateriaalit, mikro- ja nanotason pintailmiöt, katalyysi, materiaalimallitus sekä koordinaatio- ja makromolekyyliyhdisteiden rakennetutkimus, fotoniikan soveltaminen mikro- ja nanorakenteissa, spektrimittaus ja spektrikuvantaminen, laskennallinen data-analyysi, informaatioteknologia sekä ohjelmistokehitys erilaisiin laitteistorajapintoihin, mikro- nanokokoluokkaan ulottuva biomateriaalien rakenteen, koostumuksen, mekaanisten ominaisuuksien ja niiden vuorovaikutusten tutkiminen eri sovelluksissa, luonnontieteellisten näytteiden digitointipalvelut, erityisesti kuvantaminen, siihen perustuva automatisoitu massadigitointi sekä menetelmäkehitys

With our service concept, we With our service concept, we