Laiteluettelo Biologian laitoksella (Joensuun kampus) käytettävissä olevista laitteista

LC-qTOF-massaspektrometri                   Agilent  G6540AA UHD Accurate Mass
TOC-analysaattori   Multi N/C 2100 S CLDplus BU
Otsonianalysaattori   Environement O342-M
Mikrosiruskanneri   Perkin-Elmer ScanArray Gx PLUS
Virtaussytometri   Beckman  Coulter Quanta SC
LC-MS  massaspektrometri   Thermo Finnigan LTQ
PCR-laitteisto   MJ Research PTC-200
Luminometri   Berthold Sirius 1
Hiukkasanalysaattori   Beckman Coulter Multisizer 3
Fotosynteesin mittauslaitteisto   LCPro System
Proteiinianalysaattori   Leco FP-528 CE W/C/ALDR/PC
Läpäisyelektronimikroskooppi   Zeiss EM 900
Erilaisia spektrometrejä    
Erilaisia valomikroskooppeja