Ismo Pölönen

 

 Professor of Environmental Law (Bioeconomy and Natural Resources Law)
 p. + 358 40 5946024

 e-mail: ismo.polonen (at) uef.fi

 Aurora building, room 2078

 

 

 

Ismo Pölönen (PhD) works as a Professor of Environmental Law at the UEF Law School. Pölönen has focused in his research on the environmental governance of mining and forestry, environmental impact assessment, land-use planning law and public participation rights. Pölönen has published 25 peer-reviewed articles, two monographs and a number of other scientific articles on these fields. His publications represent combinations of traditional legal methods, and of empirical and comparative research approaches and orientations. Pölönen has wide experience in international and interdisciplinary research collaboration. Furthermore, he has remarkable track record of high policy relevance and effectiveness with his academic work.

Selected publications:

Pölönen, I. – Halinen, A. Harmonisointia ilman koherenssia – Kaivoslain toimivuus kaivos- ja ympäristölupamenettelyjen suhteiden näkökulmasta. Edilex-lakikanava (9.8.2017):  https://www.edilex.fi/artikkelit/17855

Pölönen, I. – Tahvanainen, T. – Kauppila, J. – Meriläinen, H-K. Haitankärsijät turvetuotannon vesistövaikutusten valvojina – Linnunsuon tapaus. (Water Governance of Peat Production by Parties Suffering Harm – Case Linnunsuo).Ympäristöjuridiikka 1/2017 p. 8–41.
 
Pölönen, I. Revised EIA Directive from the perspective of the Finnish EIA system – Legal push for real improvements? UVP Report. Vol. 30(2), 2016. DOI: 10.17442/uvp-report.030.
 
Pölönen, I. Kaivokset kaavoissa. Kunnan harkintavalta yleiskaavoituksessa kaivostoiminnan ohjauksen näkökulmasta. (Mines in the Land Use Plans – Discretion of the Municipalities in Directing the Mining Activities Through Master Planning) Oikeus 1/2016, p. 70–91. 
 
Pölönen, I. The Finnish Climate Change Act: Architecture, Functions and Challenges. Climate Law. Vol. 4(3-4), 2014, p. 301–103.
 
Pölönen, I. & Halinen, A.  Turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden YVA-selostusten laadunvalvonta (2007–2014) ja puutteiden korjaamismenettelyt (Quality control of the EIA reports in the peat production and mining cases (2007–2014) and procedures for the quality assurance). Ympäristöjuridiikka 3/4-2014, p. 10–37.
 
Pölönen, I. Ympäristönäkökohtien ja paikallisten toimijoiden asema kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa (Status of Environment and Local Actors in Permit Consideration under the Mining Act). Lakimies 3/2013, p. 414–435.
 
Pölönen, I. Paikallisten osallistumisoikeudet malminetsintä- ja kaivoslupavaiheissa – Uuden kaivoslain arviointia (Participatory Rights in the Exploration and Mining Permit Phases – Evaluation of the New Mining Act). Ympäristöjuridiikka 2/2012, p. 70–105.