Argumenta: Vastuullinen 

kaivostoiminta
 

 

Hankkeen tavoitteena on seminaarisarjan kautta herättää korkeatasoista ja monialaista keskustelua kaivosalan - niin globaalisti kuin paikallisestikin - nopeasti muuttuvasta todellisuudesta sekä edistää toimijoiden välistä verkostoitumista. Samalla seminaarisarja sekä sen pohjalta koostettava kirja tarjoavat väylän päivittää tietämystä kaivosteollisuuteen ja alan muutostrendeihin liittyen.

Hanke koostuu viiden seminaarin sarjasta. Ensimmäinen seminaari on Tulevaisuusverstas, joka järjestetään 21.8.2013 Tampereella. Kolme seuraavaa ovat kutsuseminaareja, joista kukin keskittyy yhteen hankkeen alateemaan (1-3). Viimeinen hankeseminaari on yleisölle avoin loppuseminaari. Seminaari-esitysten sekä seminaareissa tehtävien ryhmätöiden pohjalta koostetaan kirja, joka koostuu hankkeen alateemoja käsittelevistä artikkeleista.

Tapahtumia järjestetään kolmen alateeman kautta seuraavasti:

1. Globaali kaivostoiminta ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset vaateet
Osiossa pohditaan muun muassa millaisia erikokoiset kaivosyhtiöt ovat luonteeltaan, kuinka globaalit trendit ja kehityskulut vaikuttavat ja näkyvät paikallistasolla ja keskustellaan kaivosalan kansainvälisestä regulaatiosta ja vapaaehtoisesta ohjauksesta (lainsäädännön periaatteiden kehitys, yhteiskuntavastuun käytännöt jne.).

2. Suomalainen kaivostoiminta ja aluekehitys

Pohditaan kaivostoimintaa ja sen mahdollisuuksia elinvoimaisuutta lisäävänä tekijänä harvaan asutuilla alueilla Suomessa sekä kartoitetaan kaivostoiminnan myönteisiä ja kielteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia ja tutkitaan miten niihin voidaan vaikuttaa.

Kutsuseminaari alateemasta järjestetään 26.9.2013 Rovaniemellä.

3. Kaivostoiminta ja kestävä kehitys
Miten kaivostoiminnan kestävyys ja vastuullisuus pitäisi ymmärtää, mitä kaivosalalla tarkoittavat sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä millainen merkitys yhteiskunnallisella ohjauksella on kaivostoiminnan kestävyyteen? Mitä ovat kaivostoiminnan ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja miten niitä voidaan arvioida sekä kuinka alan teknologinen kehitys ja automaatio vaikuttavat kestävyyteen ja kaivostoiminnan turvallisuuteen?

Hanke toteutetaan aikavälillä kevät 2013 – syksy 2014. Jos olet kiinnostunut osallistumaan hankkeen seminaareihin, ota yhteyttä hankkeen työryhmään.

Vastuutahot: Hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutti. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen, etunimi.sukunimi@uef.fi

Työryhmä: YTT Tuija Mononen (tieteellinen koordinointi & julkaisun toimitustyön koordinointi) ja projektikoordinaattori Saija Miina (käytännön järjestelyt), etunimi.sukunimi@uef.fi

Johtoryhmä:

Rahoitus: Suomen kultuurirahasto/Argumenta-sarja

 

Joensuussa 11.6.2014 pidetyn "Kaivostoiminta ja kestävä kehitys" seminaarin esitykset

 

Oulussa 13.2.2014 pidetyn "Global mining industry: social responsibilities and requirements" seminaarin esitykset