Täplärapukantojen tuoton vaihtelu

Pitkäaikainen seuranta sekä Suomessa että Ruotsissa on osoittanut, että täplärapukantojen tuotto voi vaihdella runsaasti ja täplärapukannat voivat romahtaa. Oletus täplärapukantojen tasaisesta tuotosta on toteutunut vain istutusta seuranneen kannan alkukehityksen aikana ja täplärapukannan tiheyden kasvaessa ovat merkit vaikeuksista nousseet pinnalle. Suomessa ensimmäiset havainnot näistä kannan koon vaihteluista tehtiin Karjalohjan Puujärveltä 1990 -luvulla ja myöhemmin Säkylän Pyhäjärveltä 2000-luvulla.

Puujärven täplärapukanta romahti rapuruton vuoksi eikä ole palautunut entiselle tasolleen. Pyhäjärven täplärapukanta on romahtanut jo kahdesti ja tuoton vaihtelu on ollut suurta. Kanta-Hämeen alueen täplärapukantojen vaikeuksista on juuri julkaistu selvitys, jonka mukaan alueen noin 75 täplärapukannasta ainakin 30 on havaittu romahdus tai kannan tuoton merkittävä alenema.

Suomessa asiaa ovat selvitelleet mm. LUKEn ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat. Syinä täplärapukannan vaikeuksiin on esitetty sääilmiöitä (nopeasti etenevä syksy tai kylmä kesä), pienet ja matalat vedet (veden lämpimyys) sekä tauteja, erityisesti rapuruttoa.

Ruotsissa on asiaa myös seurattu ja tutkittu. Ruotsalaisten mukaan täpläravut ovat alttiimpia lämpimissä vesissä sekä rapuruton tai muiden tautien vaivatessa. Myös täplärapukannan ikä ja istutusvuosi ovat vaikuttaneet, tosin on vaikea sanoa miten tätä pitäisi tulkita.