Asiallinen RapuKamu

LIFE+ RapuKamu - CrayMate

LIFE+ RapuKamu (LIFE12 INF/FI/233) on EU -rahoitteinen tiedotus- ja valistushanke, jonka 3-vuotista (vv. 2013-6) työrupeamaa on rahoitettu 420 00 eurolla. Hankkeessa on kahdeksan osatoteuttajaa ja hankkeen koordinaattorina on Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on suomalaisten herättäminen huomaamaan jokirapukantojen suojelun ja hoidon merkitys ja sen onnistumiseen tarvittavat keinot ja taidot. Hankkeen aikana toteutetaan monipuolinen ja kattava tiedotuskampanja TVssä, radiossa, sanomalehdissä, netissä ja muin kuviteltavissa olevin keinoin. Hankkeen aikana lähestytään myös suomalaisia erilaisissa yleisötilaisuuksissa.

Hankkeen ydinviestinä on jokirapukantojen merkitys suomalaiselle vesiluonnolle, rapuruton aiheuttama välitön uhka jokirapukannoille sekä vieraslajien, erityisesti täpläravun ja sen mukana leviävän rapuruton, lopullisen kohtalokas merkitys jokiravulle.

Hankkeen päämääränä on turvata tuleville sukupolville mahdollisuus keskustella jokiravusta todellisena luonnonvarana eikä isovanhempien mielikuviin perustuvana, entisaikojen kummallisuutena. Ei sitten tarvitse muistella sitä mikä oli vaan puhua siitä mikä on.

'Mummi, mikä oli jokirapu', ei ole vaihtoehto, vaan 'Mummi, millon mennään ravustamaan', on ainoa mahdollinen jälkikasvun kysymyksen muoto. Ehkä osin myös tämän hankkeen ansiosta.