Opintopalveluiden lähipalvelut

Opintopalvelut palvelee hakijoita, opiskelijoita, henkilökuntaa ja opetusta antavia yksiköitä sekä yhteistyökumppaneita. Se  jakaantuu kaikille yhteisiin palveluihin ja yksiköille tarjottaviin lähipalveluihin.  Yhteiset palvelut ja lähipalvelut toimivat keskenään saumattomasti ja toteuttavat opintopalvelut yhteistyössä.

Lähipalvelut vastaa koulutusalojensa opiskeluun ja koulutukseen liittyvistä hallinnollisista tukitehtävistä. Se tukee tiedekuntia ja opetusta antavia yksiköitä mm. opiskelijavalintojen, opintojen ja opetuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi se tarjoaa  opintoneuvontaa mm. opintojen suorittamiseen sekä valmistumiseen liittyvissä käytännön asioissa. 

Yhteystiedot

Lähipalveluissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löytyvät opetusta antavien yksiköiden julkisilta sivuilta. Sivuille pääsee tiedekuntien sivujen kautta: http://www.uef.fi/uef/tiedekunnat-ja-erillislaitokset.