Yhteinen asia, monta toimijaa

Kulttuurienvälinen toiminta on Opinsaunan kotikonnuilla vilkasta, joten teemme yhteistyötä lukuisten eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Verkostoitumalla aktiivisesti hyödynnämme synergiaetuja, vältämme päällekkäisyyksiä ja mahdollistamme enemmän.

Arjen yhteistyökumppaneistamme tärkeimpiä ovat lähialueiden vastaanottokeskusten asukkaat ja henkilökunta. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen turvin pystyimme 2017-2019 toimimaan koordinoidummin ja pilotoimaan myös aiempaa suurempia kokonaisuuksia. Vuosien 2018-2019 pilottiprojektien osalta meillä oli ilo tehdä yhteistyötä Musiikkikoulu Musa-Pekan, Joensuun seudun kansalaisopiston, Opintokeskus Siviksen, Kansanvalistusseuran, Helsingin työväenopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.

Tärkeitä tekemisen ja tiedottamisen foorumeja ovat Yhteisötila Aava ja Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto Move, jonka jäsenorganisaatioissa tehdään pitkäjänteistä kotouttavaa työtä. Yhteyksiä tarvitaan myös yliopiston sisällä eri hankkeiden ja tahojen välillä.