Vapaan sivistystyön toimijoille

Vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja toimijoille (ml. järjestöt) Opinsauna tarjoaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Käytännön apua kotoutumista tukevan toiminnan ja koulutusten ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen, erityisesti ajatellen uusia ja moninaisia aikuisryhmiä (yhteissuunnittelu, harjoittelijat)
  • Mahdollisuuksia arvioida ja kehittää omaa toimintaa myös tutkimuksen kautta (esimerkiksi opiskelijoiden opinnäytetyöt, mahdolliset laajemmat tutkimushankkeet)
  • Kanavia kertoa omista hyvistä käytännöistä ja oppia toisten toimivimmista ratkaisuista (Facebook-ryhmä, tapahtumat)
  • Reitin löytää mielekkäitä yhteistyötahoja ja rakentaa verkostoja vaikkapa tulevia hankkeita ajatellen
  • Ajantasaista tietoa vapaan sivistystyön mahdollisuuksista kotoutumisen edistäjänä.