Itä-Suomen yliopiston opiskelijalle

Itä-Suomen yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoille Opinsauna tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opintojaan työelämälähtöisesti, hyödyntäen projekti- ja palveluoppimisen mallia. Kyse on kunkin opintojakson normaalista suoritustavasta (esim. harjoitustyö, kandidaatin tutkielma), josta saa normaalit opintopisteet tekemällä työ konkreettisesta ja "oikeasta" aiheesta. Myös kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat voivat osallistua, eikä suomen kielen osaaminen ole edellytys osallistumiselle. Ellei opintojaksolla ole automaattisesti tarjolla Opinsauna-aihetta, neuvottele asiasta opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Opiskelijana Opinsaunassa voit muun muassa:

  • Suorittaa opintopisteitä projekti- ja palveluoppimisen kautta
  • Päästä oppimaan, arvioimaan, kehittämään ja tutkimaan oikeaa käytännön toimintaa
  • Saada lisätukea oppimistehtävien ym. tekemiseen Opinsauna-hankkeen kautta
  • Vahvistaa työelämäosaamistasi ja kulttuurienvälistä kompetenssiasi
  • Verkostoitua ja saada työelämäkokemusta
  • Löytää harjoittelupaikan tai opinnäytetyön aiheen