Shared Music -pilotin toteutuspolku

 

Suunnittelu ja yhteissuunnittelu

Viimeistelimme alkusuunnittelua marras-joulukuussa 2017 kahdella kokoontumiskerralla yhteistyössä Opinsauna-hankkeen, musiikkikoulun omistajan ja tuntiopettajan kanssa. Lisäksi pidettiin pienempiä palavereja tarvittaessa.

Toteutimme kaksi 1,5 tunnin yhteissuunnittelukertaa tammi-helmikuussa 2018. Yhteisuunnitteluun saatiin mukaan sekä suomalaisia että eri syistä maahan muuttaneita aikuisia. Esittäydyimme ja makustelimme kurssi-ideaa. Pohdimme ryhmälle sopivaa nimeä ja muun muassa sitä, onko kurssiaikaan osuva Ramadan jotenkin huomioitava toteutuksessa. Lisäksi sovimme aikatauluista, markkinoinnista, pilotin tarkoituksesta ja toimintatavoista. Virittäydyimme hieman myös tulevaan kurssiin äänenmuodostusharjoituksien ja laulamisen kautta. Myös kurssilogo valittiin yhdessä. Yhteissuunnittelijat markkinoivat kurssia omien verkostojensa kautta.

 

Vetäjätiimi

Yhteistyökumppanina ja kurssin vastuutahona toimi Musiikkikoulu Musa-Pekka. Vetäjätiimiin kuului ryhmän tuntiopettaja ja musiikkikoulun omistaja. Opinsaunan projektikoordinaattori oli tukena suunnitteluissa ja käytännön järjestelyissä. 

 

Ryhmän harjoitukset

Musiikkiryhmä kokoontui perjantaisin klo 15–17, ja kokonaisuudessaan kurssi kesti maaliskuusta kesäkuuhun (16.3.–1.6.2018). Kurssille osallistui yhteensä 13 henkilöä, mutta lukumäärä vakiintui lopulta yhdeksään aktiiviseen osallistujaan. Mukana oli työssäkäyviä, opiskelijoita ja kotokoulutukseen osallistuvia aikuisia 9 eri maasta Suomi mukaan lukien.

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla esittäydyttiin ja tutustuttiin toisiin erilaisten tutustumisleikkien kautta. Harjoituskertojen tuntirunkoon kuului kuulumisten jakaminen tunnin alussa sekä äänenavaukset ja venyttelyt. Lopputunnista musisoitiin, harjoiteltiin esiintymiskappaleita sekä soitettiin ja laulettiin ryhmäläisten valitsemia omien kotimaiden lauluja.

 

Keikat

Ryhmällä oli kurssin aikana ja sen jälkeen useita esiintymisiä. Ensimmäinen esiintyminen oli jo heti toisen harjoittelukerran jälkeen Rasismin vastaisen viikon tapahtumassa. Ryhmän päätöskonsertti pidettiin 1. kesäkuuta Kulttuurikahvila Laiturilla. Tämän lisäksi ryhmä esiintyi Takapiharockissa,  Kihaus folk -festivaalilla, Paiholan kyläjuhlassa ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen 80-vuotissyntymäpäivillä. Kaikki alkuperäiset ryhmäläiset eivät enää olleet maassa osallistuakseen viimeisille keikoille, joten ryhmään napattiin mukaan sijaisia tarpeen mukaan. Paiholan kyläjuhlaesiintymisestä löytyy myös pieni videokooste täältä.