Yleistä rinnakkaistallentamisesta

Rinnakkaistallentamisessa (vihreä OA) tutkijat tallentavat tieteellisissä lehdissä julkaistut artikkelinsa (final draft -versio) yliopiston tai muuhun avoimeen valtakunnalliseen tai kansainväliseen julkaisuarkistoon, jolloin julkaisut ovat kaikkien saatavissa. Itä-Suomen yliopiston julkaisupolitiikan mukaisesti julkaisut saatetaan lähtökohtaisesti avoimeksi rinnakkaistallentamalla ne yliopiston julkaisuarkistoon. Julkaisuja saa tekijänoikeudet huomioiden tallentaa myös muiden organisaatioiden ja tieteenalakohtaisiin julkaisuarkistoihin. Itä-Suomen yliopisto on ollut ensimmäisten suomalaisten yliopistojen joukossa mahdollistamassa yliopiston ylläpitämän avoimen julkaisuarkiston käyttöä tutkijoille. Tutkijoille ilmainen rinnakkaistallentamisen elektroninen UEF-eRepository-julkaisuarkisto on otettu käyttöön helmikuussa 2017.

Julkaisutietojen palvelulomake

Rinnakkaistallentamisesta on hyvä sopia projektin osapuolten kesken jo artikkelin kirjoitusvaiheessa. Kaikilta kirjoittajilta on myös pyydettävä lupa, jos tutkija haluaa rinnakkaistallentaa jo julkaistun artikkelinsa jälkikäteen. On myös noudatettava kustantajan kanssa tehtyä julkaisusopimusta, jossa määritellään, millainen rinnakkaistallentaminen on mahdollisesti sallittua. Kustantajien rinnakkaistallentamiskäytäntöjä ja -linjauksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo-palvelusta tai Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämästä Suomalaisten tiedekustantajien rinnakkaistallennuskäytännöt -sivulta. Kustantajien rinnakkaistallentamisen linjauksia löytyy myös Julkaisufoorumista.

Kustantajista 80 % hyväksyy jonkinlaisen artikkeliversion rinnakkaistallentamisen. Useimmilla kustantajilla on ns. viive- eli embargo-aika, jonka aikana artikkelia ei saa julkaista vapaaseen verkkokäyttöön. Embargo-aika lasketaan alkavaksi painetun tai sähköisen lehden ilmestymispäivästä. Embargo-aika vaihtelee kustantajien välillä, mutta on normaalisti noin 6–12 kk, joskus jopa 48 kk. Myös rahoittajilla saattaa olla ehtoja embargo-ajan pituuteen.

Rinnakkaistallentaminen on maailmanlaajuisesti käytössä oleva ja laajalti hyväksi havaittu tapa toteuttaa modernisti avoimen tieteen periaatteita. Rinnakkaistallennuksen tärkeimpiä hyötyjä ovat avoimen saatavuuden ansiosta lisääntyvä näkyvyys ja saavutettavuus, sekä säilyvyys elektronisessa julkaisuarkistossa. Avoimessa julkaisuarkistossa olevat rinnakkaistallenteet ovat verkossa kaikkien saatavilla ja hakukoneiden löydettävissä. Julkaisujen avoimuus lisää tutkitusti niiden vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä tulla viitatuiksi. Rinnakkaistallentaminen takaa pitkäaikaissäilytyksen elektronisessa julkaisuarkistossa.