UEFin keskitetty tuki

UEF tukee avointa julkaisemista maksamalla keskitetyistä varoista artikkeleiden APC- eli kirjoittajamaksuja. APC-maksun avulla artikkeli voidaan julkaista suoraan avoimena. Toistaiseksi etuus koskee vuoden 2020 aikana maksettavia kirjoittajamaksuja.

Keskitetyin varoin maksettavien APC-maksujen edellytykset

  • Rahoittaja ei ole anomuksesta huolimatta hyväksynyt avointa julkaisemista osaksi hankkeen kustannuksia. Julkaisukustannukset tulee sisällyttää rahoitushakemuksiin.
  • Artikkeli tulee julkaista kokonaan avoimessa lehdessä (ns. Golden OA -lehti). Keskitetty tuki ei koske artikkeleita, jotka saatetaan avoimiksi tilausmaksullisissa lehdissä (ns. hybridilehdet). Myöskään muita mahdollisia artikkelin julkaisemiseen liittyviä maksuja ei makseta keskitetyin varoin.
  • Lehdellä tulee olla riittävä Julkaisufoorumin JUFO-luokitus. Tiedekuntien määrittelemät JUFO-luokat ovat: filosofinen tiedekunta 1-3, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 2-3, terveystieteiden tiedekunta 2-3 ja yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta 1-3.

Lisäksi saatavilla on muita kirjoittajamaksuetuja, joiden hyödyntäminen ei edellytä yllä mainittujen ehtojen täyttymistä.  

Lisätietoa:

Lehtiin ja JUFO-luokituksiin liittyvät tiedustelut:  Juho Jussila (juho.jussila[at]uef.fi) ja Kaarina Meriläinen (kaarina.merilainen[at]uef.fi)

Laskuihin ja maksatukseen liittyvät tiedustelut tiedekuntien talouspalveluista tai yksiköiden taloussihteereiltä.