UEF:n julkaisu- ja datapolitiikka

Itä-Suomen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikan mukaan tutkimustulokset julkaistaan kunkin tieteenalan keskeisimmissä, mahdollisimman korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisuissa. Tutkimuksen tulokset, tutkimusaineistot ja julkaisut ovat avoimia tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista (lainsäädäntö ja sopimukset) toimintaympäristöä kunnioittaen.

Tutkimustoiminnan avoimuudella Itä-Suomen yliopisto pyrkii edistämään tieteen kehitystä, hyvää tieteellistä käytäntöä sekä tutkimuksensa ja tutkimustulostensa:
 

  • tieteellistä vaikuttavuutta
  • luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
  • hyödynnettävyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
  • kestävää käyttöä


Tavoitteena on, että julkisin varoin tuotettu tutkimustieto on laajamittaisesti tiedeyhteisön ja yhteiskunnan hyödynnettävissä. Tämä edellyttää tutkimuksen menetelmien, tulosten, aineistojen ja julkaisujen avaamista. Julkaisupolitiikan mukaisesti julkaisut saatetaan avoimeksi rinnakkaistallentamalla ne yliopiston julkaisuarkistoon kustantajien määrittelemien lupaehtojen puitteissa. Julkaisuja suositellaan julkaisemaan myös korkeatasoisissa tieteellisissä open access -lehdissä.