Tutkimusdatapalveluja

Tutkimusdatan tallentamiseen on käytettävissä useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkijoille maksuttomia palveluja. Tutkija voi valita omalle tutkimusdatalle ja tieteenalalle sopivan datapalvelun, jonne tallentaa tutkimusdatan avoimesti saataville. Tutkimusdatalle kannattaa valita tallennuspaikka, joka on säilytyksen suhteen luotettava ja stabiili sekä avoimen saatavuuden mahdollistava.

Kustantajilla on erilaisia käytäntöjä tutkimusdatan avaamiseen liittyen. Osa kustantajista edellyttää, että julkaisun yhteydessä kerrotaan miten tutkimusdata on saatavissa tai perustellaan miksi dataa ei voida avata. Tutkimusdataa voi avata myös julkaisemalla sen esimerkiksi dataan erikoistuneessa lehdessä. Data journals eli datalehdet ovat uusi julkaisemisen muoto, joka keskittyy artikkelien sijaan julkaisemaan tutkimusdataa ja tietoja siitä.

Suomalaisia datapalveluja

 • Etsin / tutkimusaineistojen hakupalvelu, CSC
 • AVAA / avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta, CSC
 • IDA / tietoaineistojen säilytyspalvelu tutkijoille, CSC
 • Aila / tutkimusaineistojen palveluportaali, Tietoarkisto 
 • Kielipankki / teksti- ja puheaineistoja, FIN-CLARIN

Kansainvälisiä datapalveluja

 • Zenodo / eurooppalainen eri tieteenalojen tutkimusdatarepositorio, CERN
 • EUDAT / eurooppalainen tutkimusdatainfrastruktuuri ja -palvelukokonaisuus 
 • Dryad / luonnon- ja lääketieteen datarepositorio tieteellisiin julkaisuihin liittyvälle tutkimusdatalle
 • Pangaea / geo- ja biotieteiden datarepositorio
 • The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) molekyylidata resursseja ja bioinformatiikka palveluita. Useita data repositorioita ja valintatyökalu helpottamaan datan tallennuspaikan valintaa.

 • Figshare / eri tieteenalojen tutkimusdatarepositorio

Muita datapalveluja

 • re3data.org / kansainvälinen tieteenalakohtaisten tutkimusdata repositorioiden hakemisto 
 • Data repositories / lista eri tieteenalojen datarepositorioista
 • OpenDOAR / data-arkistojen hakemistopalvelu
 • CESSDA / eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri, sisältää maakohtaiset arkistot
 • OpenAIRE / eurooppalainen open access -infrastruktuuri