Avointen tutkimusaineistojen lisensointi

Aineistojen avaamisessa suositellaan lisenssejä, joiden avulla tutkija voi itse määritellä datansa käyttöoikeuksia: mitä, miten ja kenelle aineistoja luovutetaan. On tärkeää huomioida rahoittajien ja tutkimusorganisaation ohjeistukset ja vaatimukset, lain ja tutkimusetiikan lisäksi.

Aineiston käyttöehdoista määrää tutkimusaineiston tekijä tai se, kenelle tekijä on siirtänyt oikeudet, lukuun ottamatta tilanteita, joissa juridiset tai eettiset esteet, (kuten tietosuoja, liikesalaisuus tai muu salassa pidettävä tieto) rajoittavat datan käyttöä ja julkaisemista. Lisäksi tekijänoikeuslaki ja hyvä tieteellinen käytäntö edellyttävät, että tekijä mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Lisensointi (esim. Creative Commons) määrittää aineiston tuottajan ja käyttäjän oikeudet, ja näin ollen parantaa datan uudelleenkäyttömahdollisuuksia. 

  • Avoimelle tutkimusdatalle suositellaan standardimuotoista koneluettavaa lisenssiä CC BY 4.0 tai CC0.
  • Tutkimusaineistoja kuvailevat metatiedot suositellaan lisensoimaan käyttöluvalla CC0.
  • Tietokoneohjelmille suositellaan MIT-lisenssiä.


Lisätietoa:

CreativeCommons.fi / tietoa CC-lisensseistä

How to License Research Data / DCC