ORCID-tutkijatunniste

Luomalla henkilökohtaisen tutkijatunnisteen tutkija tehostaa julkaisujensa löydettävyyttä ja helpottaa saatujen viittausten seuraamista. Tunnistetta kannattaa käyttää esim. käsikirjoituksissa, vertaisarvioijana toimiessa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ansioluettelossa. Näin näkyvyys tietokannoissa ja verkostoituminen tiedeyhteisössä varmistuu. Myös eräät tieteelliset julkaisut (esim. PLOS ONE, eLife, Science) edellyttävät ORCID-tutkijatunnisteen käyttöä.

Suomen kansalliseksi tutkijatunnisteeksi on suositeltu ORCID:ia (Open Researcher and Contributor ID). Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste tarjoaa tutkijalle pysyvän ja henkilökohtaisen digitaalisen tunnisteen. Tunniste vähentää nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia. Helppokäyttöisessä ORCID-palvelussa tutkija voi ylläpitää julkaisuluetteloaan ja liittää profiiliinsa automaattisesti julkaisutietoja ResearcherID:n, Scopus Author ID:n, Europe PubMed Centralin ja CrossRef Metadata Searchin kautta. Lisäksi julkaisujen tietoja voi tuoda ORCID:iin BibTeX-tiedostoina Google Scholarista, eri tietokannoista ja viitteidenhallintaohjelmista (Mendeley, RefWorks). Tunnisteen ansiosta tutkimustuotokset linkittyvät automaattisesti toisiinsa ja ajan myötä tarve syöttää henkilö- ja julkaisutietoja moneen kertaan eri järjestelmiin vähenee.

Rekisteröidy ORCID-palveluun ja luo oma profiilisi. Julkaisujen lisäksi tunnisteeseen voi päivittää koulutus-, työ- ja rahoitustietoja, jolloin ORCID toimii ansioluettelona.

Lisätietoa: 

tutkijatunniste.fi / tietoa ORCID-tutkijatunnisteesta 

orcid.org / tietoa ORCID-tutkijatunnisteesta ja kirjautuminen palveluun

tutkijatunnisteet / UEF