Ohjeita tutkimusaineistojen avaamiseen

Tutkimusdatan tallentamiseen on käytettävissä useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkijoille maksuttomia palveluita.  Mikäli valitset ulkomaisen säilytys- tai julkaisupaikan muista varsinkin silloin erikseen huolehtia siitä, että aineisto tulee näkyviin tutkimusaineistojen Etsin-hakupalveluun.

UEF eRepository on Itä-Suomen yliopiston avoimien tutkimusaineistojen palvelu, joka sisältää rinnakkaistallennettuja tieteellisiä artikkeleita ja tutkimusaineistojen metatietoja. eRepo kokoaa yhteen tietoja UEFin tutkijoiden tuottamasta tutkimusdatasta useista eri palvelusta. Haravoitavia datapalveluita, joista metatiedot siirtyvät automaattisesti UEF eRepoon ovat Etsin, Zenodo ja EUDAT. Tutkimusdata-arkistoon aineistoa tallentaessa kannattaa huomioida, että Itä-Suomen yliopisto tulee mainituksi. Affiliaation kirjaamiseen suosittelemme käytettävän ”University of Eastern Finland".

Tutkimusaineistoa avattaessa aineiston tulee olla sellaisessa muodossa, jonka ulkopuolinen pystyy ymmärtämään ja hyödyntämään. Huolella laadittu aineistonhallintasuunnitelma ohjaa jo aineistonkeruuvaiheessa ja helpottaa tutkimusaineiston avaamista. Avattava aineisto on pidettävä yksinkertaisena, selkeänä kokonaisuutena. Tutkimusaineisto kannattaa julkaista sellaisessa datarepositoriossa tai -arkistossa, josta aineiston mahdolliset hyödyntäjät löytävät sen helposti.


Aineiston avaamisen askelmerkit:

  1. Valitse aineisto tai aineiston osa, jota suunnittelet avaavasi. 
  2. Selvitä, onko aineistojen avaamiselle eettisiä, laillisia tai sopimusoikeudellisia rajoituksia. 
  3. Kuvaa aineiston avaaminen aineistonhallintasuunnitelmassa, jolloin osaat huomioida avaamisen vaatimukset jo aineistoa muodostaessasi. Määrittele, missä vaiheessa tutkimusprojektia aineisto avataan.
  4. Suorita aineistolle tarvittaessa anonymisointi.
  5. Aineistolle suositellaan avointa tiedostoformaattia, jonka käyttämiseen ei tarvita mitään kaupallista ohjelmaa, ja joka toimii mahdollisimman monilla käyttöjärjestelmillä (lisätietoja).
  6. Huolehdi metadatan saatavuudesta tutkimusaineiston löytämiseksi. Kuvaile syntyvät aineistot ja hanki aineistoille pysyvät tunnisteet (URN, DOI). Pysyvän tunnisteen saa Etsin-palvelun, datarepositorioiden tai -arkistojen kautta.
  7. Määrittele aineiston käyttöoikeudet lisensoimalla tutkimusaineistosi. UEF ohjeet Creative Commons lisenssien käyttöön.  Avoimille aineistoille suositellaan standardimuotoista koneluettavaa lisenssiä CC BY 4.0. Tutkimusaineistoja kuvailevat metatiedot suositellaan lisensoimaan käyttöluvalla CC0. Tietokoneohjelmille suositellaan MIT-lisenssiä.
  8. Saata aineisto avoimeksi tallentamalla aineisto datarepositorioon tai -arkistoon (yliopistojen, tutkimuslaitosten, kansalliset tai kansainväliset tieteenalakohtaiset tai yleiset tietoarkistot) tai julkaisemalla aineisto esimerkiksi data lehdessä.

  9. Mainosta julkaisemaasi aineistoa sosiaalisessa mediassa (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) ja lisää tiedot ansio-/julkaisuluetteloosi sekä kotisivuillesi.

 

Eettiset ja juridiset kysymykset voivat rajoittaa aineistojen täysimittaista avaamista:


Lisätietoa:

UEF ohjeita aineistonhallinnan suunnitteluun

Aineistonhallinnan käsikirja / Tietoarkisto

Dataan viittaaminen, Datan jäljillä : kansallinen dataviittauksen tiekartta / Finnish Committee for Research Data (Data-asiain kansalliskomitea)

Itä-Suomen yliopiston tietoturvaa käsittelevä sivusto / Tietotekniikkapalvelut

CSC:n palvelut tutkimukselle / Tieteen tietotekniikan keskus, CSC

Open Data Handbook / Open Knowledge International 

Managing and Sharing Data: Best Practice For Researcher / UK Data Archive