Kustantajien kirjoittajamaksuedut

Muutamiin suomalaiselle tiedeyhteisölle e-aineistosopimuksia neuvottelevan FinELib-konsortion kautta solmittuihin lisenssisopimuksiin sisältyy Open Access -elementti eli kirjoittajamaksuetu sopimusajaksi. Useimmiten etu tarkoittaa joko alennusta kirjoittajamaksuun (APC-maksu) tai mahdollisuutta julkaista artikkeli ilman kirjoittajamaksua julkaistaessa artikkeli avoimena tieteellisessä lehdessä. Kustantajasta riippuen mukana voi olla hybridilehtiä ja/tai kokonaan avoimia kultaisen tien OA-lehtiä. Kirjoittajamaksuedut ovat kullakin kustantajalla mukana vain etukäteen määritellyissä lehtinimekkeissä, ja etujen suuruus ja laskentatapa vaihtelee. Myös kustantajien prosessit kirjoittajamaksuetujen saamiseksi vaihtelevat.

Lisäksi olemme mukana OA-kustantaja MDPI:n kirjoittajamaksualennukseen oikeuttavassa Institutional Open Access -ohjelmassa (IOAP).

Kirjoittajamaksuetuihin ovat Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa oikeutettuja artikkelien vastuukirjoittajat (corresponding authors). Alennettu kirjoittajamaksu voidaan muutamin edellytyksin maksaa keskitetysti yliopiston varoista.

Alustava lista kirjoittajamaksuedun sisältävien lehtien Jufo-luokista (tarkista listasta mahdollisesti puuttuvien lehtien jufo-luokitus Julkaisufoorumista).

Kirjoittajamaksuedut ovat voimassa seuraavilla kustantajilla:

 

 • koskee Association for the Advancement of Sciencen OA-lehteä Science Advances
 • artikkelit, jotka hyväksytty ajalla 13.12.2019 – 4.12.2020
 • 15 prosentin kirjoittajamaksualennus
 • alennettu kirjoittajamaksu anotaan kun artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi  
 • tarkempi ohjeistus alennuksen saamiseksi 
 • sopimus voimassa 2018-2020 (artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.1.2018-31.12.2020) 
 • artikkelin voi julkaista avoimena ilman kirjoittajamaksua ilmaisilla open access –krediiteillä (edellytyksenä on käyttää yliopiston tai sairaalan sähköpostiosoitetta käsikirjoitusta jätettäessä)  
 • krediittejä on vuosittain käytössä rajallinen määrä, ja kun ne ovat kuluneet loppuun, ohjaa ACS tutkijan julkaisemaan maksumuurin takana tai avoimena maksamalla APC-maksun. 
 • mukana sekä hybridilehtiä että 2 OA-lehteä (ACS Central Science ja ACS Omega) 
 • tarkempi ohjeistus artikkelin julkaisemiseksi avoimena
 • lista hybridilehdistä, joissa krediittejä voi käyttää 
 • sopimus voimassa 2018-2020 (artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.1.2018-31.12.2020)
 • artikkelin voi julkaista avoimena ilman kirjoittajamaksua käyttämällä ilmaisia open access -vouchereita  
 • voucheria anotaan käsikirjoitusta jätettäessä, ja silloin on käytettävä yliopiston tai sairaalan sähköpostiosoitetta
 • vouchereita on vuosittain käytössä rajallinen määrä, ja mikäli ne ovat kuluneet loppuun siinä vaiheessa kun artikkeli hyväksytään, on kirjoittajalla oikeus ohjata kustantaja julkaisemaan artikkeli maksumuurin takana
 • HUOM! Vuoden 2020 OA-voucherit on jo käytetty loppuun!
 • mukana hybridilehtiä ja yksi OA-lehti  
 • tarkempi ohjeistus artikkelin julkaisemiseksi avoimena
 • lista lehdistä, joissa vouchereita voi käyttää
 • koskee IEEEn täysin avoimia lehtiä
 • artikkelit, jotka hyväksytty ajalla 20.1.2020–31.12.2020
 • artikkelin voi julkaista avoimena ilman kirjoittajamaksua ilmaisilla open access –krediiteillä (käytettävä yliopiston tai sairaalan sähköpostiosoitetta käsikirjoitusta jätettäessä)
 • ilmaisia krediittejä käytössä rajallinen määrä, ja kun ne ovat kuluneet loppuun, tulee vastuukirjoittajan kattaa avoimen julkaisemisen kustannukset itse
 • tarkempi ohjeistus artikkelin julkaisemiseksi avoimena 
 • HUOM! Sopimusajan OA-krediitit on käytetty jo loppuun!

 

 • 10 prosentin kirjoittajamaksualennus listahinnoista (kirjoittajamaksun suuruus vaihtelee lehdittäin)
 • kaikki lehdet OA-lehtiä
 • alennettu kirjoittajamaksu anotaan jätettäessä käsikirjoitus kustantajalle Submission System -järjestelmässä, ja silloin on käytettävä yliopiston tai sairaalan sähköpostiosoitetta 
 • lehtien kirjoittajamaksuhinnasto (alentamattomat hinnat)
 • sopimus voimassa 1.10.2018-31.12.2020 (artikkeli hyväksytään julkaistavaksi sopimuskaudella)  
 • artikkeli julkaistaan avoimena ilman kirjoittajamaksua
 • kun artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, kirjoittaja ohjataan Springerin My Publication -järjestelmään, missä hän tunnistautuu UEF-organisaatioon  
 • mukana sopimuksessa on hybridilehtiä
 • tarkempi ohjeistus artikkelin julkaisemiseksi avoimena
 • lista sopimukseen kuuluvista hybridilehdistä
 • oletuksena on, että artikkeli julkaistaan avoimena. Jos et halua julkaista avoimena, käy julkaisuprosessi läpi, ja ota sen jälkeen yhteyttä kirjastoon, missä avoimen julkaisemisen prosessi suljetaan.
 • sopimus voimassa 2020-2022 (artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 3.6.2020-31.12.2022)
 • artikkelin voi julkaista avoimena ilman kirjoittajamaksua
 • mukana Open Select standard rate -lehdet (hybridilehtiä) sekä Open Access -lehti Annals of Medicine
 • lista kirjoittajamaksualennuksen piirissä olevista hybridilehdistä (lista päivittyy, ja ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa kustantajan APC Finderista: jos lehden Open Select -valinta on Yes, ja sen List Price on 2 495 € -> sisältyy sopimukseen)
 • artikkelin maksutonta julkaisemista avoimena anotaan kun artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi
 • sopimukseen sisältyvien OA-artikkeleiden vuosittainen määrä on rajallinen (niiden loputtua on kirjoittajalla mahdollisuus joko vastata kirjoittajamaksusta itse tai julkaista artikkeli maksumuurin takana) 
 • tarkempi ohjeistus artikkelin julkaisemiseksi avoimena
 • sopimus voimassa 2018-2022 (artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.5.2018-31.12.2022)
 • artikkelin voi julkaista avoimena ilman kirjoittajamaksua käyttämällä organisaatio- ja vuosikohtaista OA-koodia, jonka voi pyytää osoitteesta: kirjasto.hankinta@uef.fi
 • artikkelin avaamista OA-koodin avulla pyydetään kustantajalta sen jälkeen, kun kirjoittaja on saanut hyväksynnän artikkelin julkaisemisesta
 • vuosittainen avointen artikkelien määrä on rajoitettu, ja mikäli kaikki koodin oikeuttamat OA-artikkelit on kyseisenä vuonna jo julkaistu, voi kirjoittaja julkaista artikkelin joko maksumuurin takana tai avoimena maksamalla kirjoittajamaksun itse
 • mukana sekä hybridi- että OA-lehtiä
 • tarkemmat ohjeistukset artikkelin julkaisemiseksi avoimena sekä FinELib-konsortion sivuilla että Wolters Kluwerin sivuilla
 • lista lehdistä, joissa vouchereita voi käyttää (kaikki artikkelityypit)

Lisätietoa:
Tietoasiantuntija Kaarina Meriläinen  
Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampuskirjasto
p. 0294 45 8223
e-mail: kaarina.merilainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Juho Jussila
Tietoaineistopalvelut, Joensuun kampuskirjasto
p. 0294 45 8304
e-mail: juho.jussila[at]uef.fi