Kirjoittajamaksut

Tieteellisille lehdille avoimesta julkaisemisesta muodostuvia kustannuksia katetaan yleisimmin artikkelin kirjoittajalta perityllä kirjoittajamaksuilla (article/author prosessing charge = APC).

UEF on linjannut, että julkaisemisen kustannukset tulee aina sisällyttää hankkeen rahoitushakemuksiin. Jos rahoituksessa ei ole hyväksytty hankkeen kustannuksiin kirjoittajamaksuja, on mahdollisuus hyödyntää UEF:n keskitettyä tukea. Muut kustantajien kanssa neuvotellut kirjoittajamaksuedut ovat hyödynnettävissä rahoitustavasta riippumatta.