EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelma ja OpenAIRE 2020 -hanke

Horisontti 2020 on Euroopan komission puiteohjelma, jolla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 lähes 80 miljardilla eurolla. Suomessa Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteistyötaho on Tekes. Horisontti 2020 -ohjelman yhtenä tavoitteena on parantaa rahoittamansa tutkimuksen tulosten ja tutkimusta koskevan tiedon avointa saatavuutta, mitä tuetaan käytännön tasolla OpenAIRE 2020 -hankkeella.

OpenAIRE 2020 -hankkeen tavoitteena on pysyvän organisaation perustaminen OpenAIRE-toiminnan hoitamiseen, verkostoituminen sekä avoimen tieteen tukipalveluiden ylläpito ja kehittäminen työkaluineen (mm. Zenodo-tutkimusdata-arkistopalvelu). Hanketta koordinoi Ateenan yliopisto. Yhteensä hankkeessa on 50 osapuolta ja mukana on myös EU:n ulkopuolisia toimijoita, kuten Norja, Sveitsi ja Turkki. Helsingin yliopiston kirjasto toimii hankkeessa kansallisena avoimen saatavuuden tukipalvelupisteenä (national open access desk, NOAD) tehden OpenAIRE2020 -ohjeistusta ja hankkeen tuloksia tunnetuksi kansallisen tason päättäjille, rahoittajille, tutkimusorganisaatioille ja tutkijoille.

Hankkeen tuottama OpenAIRE-portaali haravoi eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkaisuarkistoja sisältäen noin 10 miljoonaa avointa julkaisua tai data-aineistoa. Portaali opastaa tutkijoita löytämään sopivan julkaisu- tai data-arkiston omaan tarpeeseen. Itä-Suomen yliopiston julkaisuarkisto, UEF-eRepository, liitetään OpenAIRE-portaaliin.

Lisätietoa: 

Horizon 2020: Open Science (Open Access) / Euroopan komissio