Avoin oppiminen

Avoin toimintakulttuuri sekä opetuksessa että tutkimuksessa mahdollistaa vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan kanssa, ja edistää asiantuntijuuden näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia. Avoin toimintakulttuuri perustuu vastavuoroisuuteen; voit itse hyödyntää toisten tekemiä tuotoksia ja jakaa omia toisten hyödynnettäviksi, tai yhdistää toisten tuottamaa osaksi omaa materiaalia. 


Itä-Suomen yliopistossa mahdollisuuksia avoimeen oppimiseen tarjotaan esimerkiksi avoimessa yliopistossa, avoimilla verkkokursseilla ja avointen oppimateriaalien kautta. Avoin oppiminen tarkoittaa myös erilaisia pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat omatoimisen, oppijalähtöisen, ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen. Avoimet oppimateriaalit ovat keskeisessä roolissa avoimessa oppimisessa. Oppijalle avoimet oppimateriaalit tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia oppia, kehittää osaamista ja löytää uusia näkökulmia. Jonkun toisen tuottama materiaali saattaa esimerkiksi avata asioihin uusia näkökulmia ja siten edistää opiskelua.