Avoin julkaiseminen

Tieteelliset julkaisut ovat nykyisin pääosin digitaalisessa muodossa ja voisivat siten olla helposti kaikkien saatavilla. Tieteen tulosten saatavuutta haittaa kuitenkin tieteellisten lehtien maksullisuus, tilausmaksujen korkeus ja hintojen jatkuva nousu. Avoimen tieteen toimintatapojen yleistyminen on johtanut avointen tiedelehtien (esim. PLoS One) ja julkaisu- ja data-arkistojen määrän nopeaan kasvuun.

Itä-Suomen yliopisto, kuten monet muutkin yliopistot ja rahoittajat ympäri maailman, edellyttävät sopimusten ja lakien puitteissa tutkimustulosten avointa julkaisemista (open access, OA). Avoimella julkaisulla tarkoitetaan verkkojulkaisumuotoa, jossa tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavilla ja kaikkien hyödynnettävissä, ilman erillistä korvausta.

Tutkijalle avoimuus tuo meriittiä, sillä avoimesti saatavilla oleviin tieteellisiin julkaisuihin viitataan useammin kuin pelkästään maksullisissa lehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Tutkimuksen avoin julkaiseminen edistää tutkimuksen näkyvyyttä, hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta sekä lisää yhteistyömahdollisuuksia.

Lisätietoa:

Palveluosoite: erepo[at]uef.fi

Palvelupäällikkö Jukka Kananen, kirjasto
p. 0294 45 8139
jukka.kananen[at]uef.fi

Tietojärjestelmäasiantuntija Antti Laurila, kirjasto
p. 0294 45 8193
antti.laurila[at]uef.fi

 

Koulutusmateriaali tutkimusjulkaisujen avoimesta julkaisemisesta UEFissa (PPT)

Science Europe: cOAlition S -verkkosivu ja Plan S

ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies) -palvelusta voi tarkistaa mm. valtioiden, yliopistojen ja tutkimusrahoittajien OA-linjauksia.

SHERPA/JULIET palvelusta voi tarkistaa rahoittajien avoimen julkaisemisen linjauksia.