Avoimet oppimateriaalit 


Avoimet oppimateriaalit (OER, open educational resources) ovat vapaasti, mahdolliset lisenssiehtojen rajoitukset huomioiden hyödynnettäviä materiaaleja, esimerkiksi tekstit, kuvat, videot, podcastit, data, tutkimusjulkaisut tai muu materiaali.  Avoimia oppimateriaaleja voi käyttää oppimiseen ja opetukseen. Opetusta suunnitellessa kannattaa pohtia miten avoimia opintojaksolle valitut oppimateriaalit ovat, vaaditaanko niiden käyttöön esimerkiksi yliopiston käyttäjätunnus, vai ovatko ne kenen tahansa käytettävissä verkossa. Erityisesti avoimia verkkokursseja suunnitellessa oppimateriaalien avoimuus on olennaista.

Avoimet oppimateriaalit hyödyttävät myös opettajaa. Toisten avaamaa materiaalia voi käyttää omassa opetuksessa ja itse tuotettua oppimateriaalia kannattaa avata toisten käyttöön. Avattu oppimateriaali tuo opettajan ammatillista osaamista näkyville, mahdollistaa uudenlaisia yhteistyötapoja ja lisää materiaalin laatua.

Avoimen oppimateriaalin hyödyntäminen

Avoimia oppimateriaaleja voi hakea kansallisesta avointen oppimateriaalien palvelusta ja sinne kannattaa myös tallentaa tiedot omasta avoimesta oppimateriaalista.

Kirjaston tuottamassa Avoimen tiedon hakuoppaassa esitellään tapoja etsiä avoimia tieteellisiä julkaisuja. 

Kun käytät avointa oppimateriaalia, huomioi sen käyttö-/lisenssiehdot. Avoimelle oppimateriaalille suositellaan Creative Commons lisenssejä. CC-lisensoitujen materiaalien käyttöehdot ovat helposti ymmärrettävässä muodossa ja niitä on turvallista käyttää opetuksessa. UEF Heimosta löydät ​​​​​​​​​​​​​​​CC-lisensoituja aineistoj​a sekä ohjeet CC-lisenssien käyttöön

Oman materiaalin avaaminen 

Suunnittele mitä materiaalia avaat ja missä palvelussa. Avaatko koko kurssin, luentotallenteen, esitysmateriaalin tai jotakin muuta. Valitse materiaalille palvelu, joka mahdollistaa avoimen pääsyn materiaaliin. Huomaa, että jotkin yliopiston palvelut vaativat kirjautumisen yliopiston tunnuksilla.

Tarkista materiaalin laatu. Laita verkkoon avoimeksi vain sellaista materiaalia mitä itse haluaisit löytää käyttöösi, eli hyödyllistä ja käytettävää. Huomioi kohderyhmä, onko materiaali avoimena kaikille hyödyllinen ja voisiko materiaalia muokata paremmin palvelemaan laajempaa yleisöä. Avoimen digitaalisen oppimateriaalin tulee myös olla saavutettavaa.

Tarkista materiaalin tekijyyteen ja omistajuuteen liittyvät seikat sekä oikeutesi avaamiseen. Lisätietoa tekijänoikeuksista UEF Heimossa. Materiaaliin liittyvissä sopimusasiossa ole tarvittaessa yhteydessä: sopimukset[at]uef.fi 

Käy tuottamasi materiaali läpi avaamista ajatellen. Tarkista luvat toisten materiaalin kuten kuvien käyttöön, ja muista asianmukaiset viittaukset toisten tuotoksiin. Lisää tietoa Opettajan tekijänoikeus sivulta ja Kopiraittila oppaasta.

Huomioi oppimateriaalissa mahdollisesti olevat henkilötiedot. Poista henkilötiedot avattavasta materiaalista. Kysy lupa, jos materiaalissa esiintyy muita henkilöitä, esimerkiksi kuvissa tai opiskelijoiden tehtävissä.

Liitä materiaaliin tekijän nimi/tekijöiden nimet ja taustaorganisaation tiedot.

Ilmaise käyttöehdot joiden mukaisesti muut saavat aineistoa hyödyntää. Suositeltava tapa avoimille aineistoille on käyttää Creative Commons -lisenssiä.  Avoimille oppimateriaaleille sopivia lisenssejä ovat esimerkiksi CC BY-SA 4.0 tai CC BY 4.0  -lisenssit. Lisätietoa CC-lisensseistä ja sopivan lisenssin valinnasta Creative Commons Suomen sivustolta.

Avattu oppimateriaali on hyödyllistä vain silloin kun se on löydettävää. Tuota avatusta materiaalista sen löytämiseksi ja käyttämiseksi tarvittavat kuvailutiedot. Tallenna kuvailutiedot ja oppimateriaali tai linkki materiaaliin palveluun, josta materiaali on avoimesti saatavilla. Avoimet oppimateriaalit suositellaan kuvailemaan ja tarvittaessa tallentamaan kansalliseen oppimateriaalipalveluun.

Lisätietoa

Oppitupa tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median palvelujen sekä oppimisympäristöjen pedagogista ja käytön tukea yliopiston henkilökunnalle

Tietoa yliopistolla käytettävistä ohjelmista ja ohjeita käyttöön 

Tukipalvelu DigiCampus-moodleen 

Tietoa verkko-opetuksen laadusta. eAMK-laatukriteerit, tekijät Mari Varonen & Tuula Hohenthal 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä