Avoimen tutkimusdatan hyödyntäminen 

Olemassa olevien tutkimusaineistojen jatkokäyttö on taloudellista ja säästää rajallisia resursseja. Tutkijan kannattaa hyödyntää tutkimuksessaan jo olemassa olevia tutkimusaineistoja, koska

  • tutkimuksen tekeminen nopeutuu
  • valmiit aineistot voivat toimia oman aineiston vertailuaineistona tai oman aineiston voi yhdistää olemassa oleviin aineistoihin 
  • tutkimusresursseja säästyy, kun kaikkea ei tarvitse tehdä itse.


Toisten tuottamien materiaalien käytössä on huomioitava niiden käyttöehdot. Käyttöehdot määritetään tavallisesti lisenssillä. Aineistot voivat olla täysin vapaasti hyödynnettäviä tai niiden käyttöön voi olla määritetty käyttörajoitteita.

Tutkimusaineistoja voit etsiä hakupalvelujen, datarepositorioiden tai -arkistojen ja portaalien kautta. Haussa kannattaa hyödyntää yleisiä asiasanoja (eri tieteenalojen asiasanoja Finto-palvelusta), joilla aineistoa on mahdollisesti kuvailtu. Tutkimusdatapalveluja on listattu täällä.

Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten avoimen datan portaaleja

Dataan viittaaminen 

Tutkimusdataan on viitattava aivan kuten muihinkin tutkimuksessa käytettyihin lähteisiin. Kansallisen dataviittaus suosituksen mukaan viittauksen tulee sisältää seuraavat tiedot: tekijä, aineiston nimi, tekijän taustaorganisaatio, julkaisun ajankohta, pysyvä tunniste. Hyödyllisiä lisätietoja viittauksessa ovat: versiotiedot, aineistotyyppi, lisenssi, ORCID, tieto mahdollisesta embargo ajasta. 

Datarepositorioissa ja –arkistoissa on usein ohjeita dataviittaukseen. Myös kustantajilla voi olla oma ohjeistus julkaisussa käytettävään viittaustapaan.