Avoimen julkaisemisen vaihtoehdot

Tutkimusartikkelin voi julkaista avoimesti eri tavoin:

Kultainen tie (gold open access, OA)

Julkaise suoraan OA-julkaisusarjassa. OA-lehdet ovat kaikkien saatavilla olevia, lukijoille ilmaisia tieteellisiä julkaisuja. Itä-Suomen yliopisto suosittelee tutkijoitaan julkaisemaan tutkimustuloksia tieteellisesti korkeatasoissa OA-julkaisukanavissa, jotka tekevät julkaisuille luotettavaa tieteellistä vertaisarviointia. Näissä lehdissä on yleensä kirjoittajamaksu (author/article processing charge, APC), joka on syytä ottaa huomioon tutkimuksen rahoitushakemuksessa. APC-maksut ovat yleensä hyväksyttäviä projektikustannuksia.

Jos rahoituksessa ei ole hyväksytty APC-maksuja osaksi kustannuksia, on mahdollista saada tietyin ehdoin UEF:n keskitettyä tukeaMuut kustantajien kanssa neuvotellut kirjoittajamaksuedut ovat hyödynnettävissä rahoitustavasta riippumatta.

Eri tieteenalojen OA-lehtiä voit etsiä esim. DOAJ (Directory of Open Access Journals) -palvelusta ja Julkaisufoorumista.

Vihreä tie (green open access)

Julkaise tilausmaksullisessa lehdessä, mutta saata artikkeli avoimeksi rinnakkaistallentamalla se yliopiston, muun organisaation tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon. Itä-Suomen yliopisto suosittelee tutkijoitaan tallentamaan julkaisunsa yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon UEF-eRepositoryyn.  Tutkijalle UEF-eRepositoryn käyttö on vaivatonta, sillä saatuaan tutkijalta tiedon julkaisusta kirjasto hoitaa rinnakkaistallentamisen ja tarkistaa kustantajien kannan rinnakkaistallentamiseen. Rinnakkaistallentamiseen on saatava julkaisun tekijöiden ja kustantajien lupa. Kustantajien suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen voit tarkistaa julkaisusopimuksesta ja Sherpa/Romeo -palvelusta. Tieteenalakohtaisia julkaisuarkistoja löydät esim. OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) -palvelusta. Edellä mainittu kultainen OA -tie ei sulje pois julkaisuarkistojen käyttöä, joka on aina suositeltavaa.

Hybridijulkaiseminen

Tutkija voi ostaa tilausmaksullisesta lehdestä yksittäisen artikkelin avoimeksi. Muilta osin lehti on käytettävissä vain tilausmaksun maksaneille lukijoille. Itä-Suomen yliopisto ei pidä hybridijulkaisemista pääasiallisena avoimen julkaisemisen keinona. Hybridijulkaisemisessa kustantajalle maksetaan sekä lehden tilausmaksusta että yksittäisen artikkelin avoimeksi saattamisesta (ns. double dipping -ilmiö). 

Itä-Suomen yliopiston tutkija voi julkaista artikkelin joko alennetulla kirjoittajamaksulla tai maksutta niiden kustantajien hybridilehdissä, joiden kanssa solmittuun lisenssisopimukseen kyseinen optio sisältyy. Hybridilehtien kirjoittajamaksuista vastaa tutkija tai tutkimusryhmä; ei kirjasto tai yliopisto.