Sote-integraatioon ja paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin liittyviä julkaisuja

 

Onnistu sote-integraatiossa -tutkimusraportti löytyy seuraavasta linkistä:

https://kaks.fi/julkaisut/paljon-sote-palveluja-tarvitsevat-ihmiset-keskioon/

 

 

Muita julkaisuja

ICARE4EU project. Innovating Care for People with Multiple Chronic Conditions in Europe. Project website.

Barbabella Francesco, Melchiorre Maria Gabriella, Quattrini Sabrina, Papa Roberta, Lamura Giovanni. 2017. How can eHealth improve care for people with multimorbidity in Europe? On behalf of the ICARE4EU consortium. Policy brief 25, Health systems and policy analysis. European Observatory on Health systems and Policies, Brussel. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_25.pdf

Hujala Anneli, Taskinen Helena & Rissanen Sari. 2017. How to support integration to promote care for people with multimorbidity in Europe? On behalf of the ICARE4EU consortium. Policy brief 26, Health systems and policy analysis. European Observatory on Health systems and Policies, Brussel. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_26.pdf

Rijken Mieke, Struckmann Verena, van der Heide Iris, Hujala Anneli, Barbabella Francesco, van Ginneken Ewout & Schellevis François. 2017. How to improve care for people with multimorbidity in Europe? On behalf of the ICARE4EU consortium. Policy brief 23, Health systems and policy analysis. European Observatory on Health systems and Policies, Brussel. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_23.pdf

Struckmann Verena, Quentin Wilm, Busse Reinhard & van Ginneken Ewout. 2017. How to strengthen financing mechanisms to promote care for people with multimorbidity in Europe? On behalf of the ICARE4EU consortium. Policy brief 24, Health systems and policy analysis. European Observatory on Health systems and Policies, Brussel. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_24.pdf

van der Heide Iris, Snoeijs Sanne P, Boerma Wienke GW, Schellevis François GW & Rijken  Mieke P. 2017. How to strengthen patient-centredness in caring for people with multimorbidity in Europe? On behalf of the ICARE4EU consortium. Policy brief 22, Health systems and policy analysis. European Observatory on Health systems and Policies, Brussel. http://www.icare4eu.org/pdf/PB_22.pdf

Hujala Anneli, Rijken Mieke, Oksman Erja, Taskinen Helena & Rissanen Sari. 2015. The POTKU project. Potilas kuljettajan paikalle (Putting the patient in the driver’s seat), Finland. ICARE4EU Case Report. Lue lisää POTKUsta

Hujala Anneli, Struckmann Verena, Taskinen Helena & van Ginneken Ewout. 2015. Clinic for Multimorbidity and Polypharmacy, Denmark. ICARE4EU Case Report. Lue lisää tanskalaisesta monisairaiden erityisklinikasta

Barbabella Francesco, Hujala Anneli, Quattrini Sabrina, Papa Roberta, Lamura Giovanni & Melchiorre Maria Gabriella. 2015. The Strategy for Chronic Care in Valencia Region (Estrategia para la atención a pacientes crónicos en la Comunitat Valenciana), Spain. ICARE4EU Case Report. Lue lisää valencialaisesta kahden asiakasvastaavan mallista

Hujala Anneli, Rissanen Sari, Taskinen Helena, Holmbert-Marttila Doris, Lehtovaara Katriina, Oksman Erja, Ruoranen Minna & Siefen Liisa. 2014. Caring for people with multiple chronic conditions in Finland: policy and practices. Country fact sheet. ICARE4EU report.

Hujala Anneli, Rijken Mieke, Laulainen Sanna, Taskinen Helena & Rissanen Sari. 2014. People with Multimorbidity: Forgotten Outsiders or Dynamic Self-managers? Journal of Health Organization and Management, 28(5), 696-712.

Sinkkonen Sirkka, Taskinen Helena & Rissanen Sari. 2011. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi ja johtaminen. Teoksessa: Rissanen Sari and Lammintakanen Johanna (toim.) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Helsinki: WSOYpro, 105-128.