Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirjaa julkaisee Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos ja Metsä, ympäristö ja yhteiskunta -osaamiskeskittymä. Vuosikirja julkaistaan vuosittain.

Vuosikirjassa julkaistaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alaan sijoittuvia artikkeleita ja katsauksia. Katsauksia -palstalla julkaistaan ajankohtaisia puheenvuoroja, esittelyitä, oikeustapauskommentteja sekä kirjallisuusesseitä. Erityisesti painotetaan monitieteistä tutkimusotetta edustavia tekstejä. Julkaistavista teksteistä päättää päätoimittaja.

Vuosikirjan toimitusneuvosto:

professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto (päätoimittaja)
professori Anne Kumpula, Turun yliopisto
professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto
professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto
professori Jukka Similä, Lapin yliopisto

ILMESTYNEET VUOSIKIRJAT

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2019

sisällysluettelo (PDF)
381 sivua, kirjan hinta 30,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2018

Sisällysluettelo (PDF)
471 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2017

Sisällysluettelo (PDF)
437 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2016

Sisällysluettelo (pdf)
356 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2015

Sisällysluettelo (PDF)
483 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2014

Sisällysluettelo (PDF)
kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013

Sisällysluettelo (PDF)
445 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis. alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2011

Sisällysluettelo (PDF)
357 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2010

Sisällysluettelo (PDF)
530 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2009

Sisällysluettelo (PDF)
294 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2008

Sisällysluettelo (PDF)
512 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2007

Sisällysluettelo (PDF)
425 sivua, kirjan hinta 10,00 € (sis.alv)

Vuosikirjojen tilaus ja myynti

Tilausosoite:
Itä-Suomen yliopiston kirjasto/Julkaisujen myynti
PL 107, 80101 JOENSUU
Puh. 0294 45 8145
Email. julkaisumyynti@uef.fi

 

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirjan kirjoittajaohjeet

Artikkelit

Artikkeleiden suosituslaajuus on 40–80 sivua (tekstin enimmäispituus 30 000 sanaa). Artikkelit arvioidaan nimettömässä referee-menettelyssä. Artikkelin julkaisemisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään artikkelinsa arviointimenettelyyn doc. tai rtf -tiedostona sähköpostitse päätoimittajalle (ismo.polonen@uef.fi). Kuviot ja taulukot pyydetään lähettämään erillisliitteinä viestin yhteydessä. Kuviot lähetetään jpg. tai tiff-tiedostoina ja taulukot excel-tiedostoina.

Vuosikirjassa julkaistavien artikkeleiden rakenne on seuraava:

• otsikko

• viisi hakusanaa suomeksi ja englanniksi.

• sisällysluettelo

• leipäteksti

• lähdeluettelo

• oikeustapaushakemisto

• lyhenneluettelo, jos lyhenteitä on käytetty

• englanninkielinen abstract (noin 1 sivua), jonka kielentarkastuksesta kirjoittaja huolehtii itse (otsikoituna englanniksi)

Lähdeviittaaminen

Artikkeleissa ja katsauksissa lähdeviitteet merkitään alaviitteinä. Viittaustapa alaviitteessä on seuraava: kirjoittajan sukunimi (kursivoidaan) – vuosiluku – s. – sivu(t), esim. Kumpula 2004, s. 23–25.

Lähdeluettelossa jokaisesta lähteestä ilmoitetaan kirjoittaja (tekijän nimi kursivoidaan), kirjoituksen nimi, tarvittaessa painostiedot sekä painopaikka ja painovuosi.

Saman tekijän teokset ilmoitetaan julkaisemisjärjestyksessä. Tiedot ilmoitetaan seuraavassa muodossa: Kumpula, Anne: Ympäristö oikeutena. Jyväskylä 2004.

Ulkomaisesta julkaisusta ilmoitetaan painopaikan sijasta kustantajan nimi. Tiedot ilmoitetaan seuraavassa muodossa: Hart, H.L.A.: The Concept of Law. Clarendon Press 1986.

Artikkeleista ilmoitetaan tekijä, kirjoituksen otsikko, julkaisun nimi ja vuosikerta sekä artikkelin sivunumerot, esim. seuraavasti: Pirjatanniemi, Elina: Ympäristökatastrofin uhrin oikeudellinen asema. Oikeus 2006, s. 538–557.

Kokoomateoksissa julkaistujen artikkeleiden tiedot ilmoitetaan seuraavasti: Vihervuori, Pekka: Luonnonsuojelun henkilörelaatiokysymyksiä. Teoksessa Pekka Vihervuori – Kari Kuusiniemi – Jari Salila (toim.): Juhlajulkaisu Erkki J. Hollo 1940 – 28/11 – 2000. Helsinki 2000, s. 353–377.

Katsaukset

Katsausten suosituslaajuus on 10–20 sivua (tekstin enimmäislaajuus 6 000 sanaa). Palstalle tarkoitetut tekstit pyydetään lähettämään julkaisuvalmiissa muodossa doc. tai rtf -tiedostona sähköpostitse päätoimittajalle (ismo.polonen@uef.fi). Kuviot ja taulukot pyydetään lähettämään erillisliitteinä viestin yhteydessä. Kuviot lähetetään jpg. tai tiff-tiedostoina ja taulukot excel-tiedostoina.

Katsausten rakenne on seuraava:

• otsikko

• leipäteksti

• lähdeluettelo

Katsausten lähdeviitteet voivat olla alaviitteinä kuten artikkeleissa tai tekstin sisällä (muodossa Kumpula 2004, s. 23–25). Katsauksiin liitetään lähdeluettelo edellä olevien artikkelin lähdeluettelon ohjeiden mukaan. Jos lähteitä on vähän, lähteen tiedot voidaan yksilöidä alaviitteessä, kun lähde mainitaan ensimmäisen kerran. Viitattaessa alaviitteessä myöhemmin samaan lähteeseen mainitaan tekijä, ilmestymisvuosi ja sivunumerot. Tarvittaessa katsauksiin voidaan liittää oikeustapaushakemisto sekä lyhenneluettelo.

Teksteissä käytetään tehokeinona kursivointia. Alaviitteessä henkilön nimi kursivoidaan aina, tekstissä nimen esiintyessä asiayhteydessään ensimmäisen kerran. Teosten nimiä ei kursivoida. Artikkeleissa ja katsauksissa käytetään otsikkojen yhteydessä numerointia, ellei kyseessä ole poikkeuksellisen lyhyt teksti.