Yleinen oikeustiede

Yleinen oikeustiede on oikeustieteen tutkimusala ja oppiaine, joka tarkastelee oikeuteen sekä oikeudellisiin käytäntöihin liittyviä filosofisia ja teoreettisia kysymyksiä. Mitä oikeus on? Mihin oikeuden voimassaolo perustuu? Mitä on oikeudellinen tieto? Miten oikeutta tulkintaan? Mistä osatekijöistä vakuuttava oikeudellinen argumentaatio koostuu? Nämä ovat tyypillisiä tutkimuskysymyksiä, joita yleisessä oikeustieteessä pohditaan.

Yleinen oikeustiede ei kuitenkaan ole teoriaa teorian vuoksi, vaan se tarjoaa opiskelijalle välttämättömiä työelämävalmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan missä tahansa lakimiehen tai oikeudellisen asiantuntijan tehtävässä. Jokaisen juristin tulee tietää, kuinka argumentoida vakuuttavasti, mitä oikeuslähteitä hän voi käyttää ja miten niitä voi tulkita. Yleinen oikeustiede on siten osa hyvän juristin ammatillista itseymmärrystä.

Yleisen oikeustieteen opetuksesta oikeustieteiden laitoksella huolehtivat lukuisat opettajat.