Yhteishaun valintaperusteet 2020

Katso myös Itä-Suomen yliopiston "Hae yliopistoon" - sivut.

Itä-Suomen yliopistossa annetaan sekä oikeustieteellisen alan tutkintoihin (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) että juridiikan erikoisaloille (julkisoikeuteen) pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) tutkintoihin. Koulutus järjestetään Joensuun kampuksella. Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita. Erikoisjuristitutkintojen (HTK/HTM) pääaineena voi opiskella eurooppaoikeutta, finanssioikeutta, hallinto-oikeutta, lainsäädäntötutkimusta, rikos- ja prosessioikeutta ja rikollisuuden tutkimusta, siviilioikeutta ja ympäristöoikeutta.

Kannattaa tutustua Itä-Suomen yliopiston hakuoppaaseen 2020. Sieltä löydät tietoa mm. hakukelpoisuudesta.

 

OIKEUSTIETEELLINEN ALA (ON/OTM)

Valintaperusteet ja tietoa hakemisesta löydät oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan sivulta oikeustieteet.fi.


JULKISOIKEUS, ERIKOISJURISTITUTKINNOT

Julkisoikeuteen valitaan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella 15 uutta opiskelijaa. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen  ylioppilastutkintotodistuksesta annettavien pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Lisäksi valitaan valintakokeen ja haastattelun perusteella viisi (5) hakijaa. Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat ohjeet valintakokeesta sivulla http://www.uef.fi/fi/web/oikeustieteet/valintakoeohje.

Lisäksi valitaan aiempien opintojen perusteella (Julkisoikeus, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v))  hakijat, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op. Vuoden 2020 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2009 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 60, kaikki valitaan.

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa eivät voi hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla jo kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneet. Samaksi tai vastaavaksi koulutusalaksi katsotaan oikeustieteellisellä alalla suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä julkisoikeus-pääaineessa suoritettu kandidaatin tai maisterin tutkinto.

Katso tarkemmat valintaperusteet opintopolusta.

Valinnan tulokset julkistetaan hakijoille viimeistään 8.7.2020.