Varallisuusoikeus

Varallisuusoikeus on keskeinen osa yksityisoikeutta. Se sisältää sopimusten ja muiden oikeustoimien, vahingonkorvauksen ja omaisuuden sääntelyn. Itä-Suomen yliopiston opetuksessa varallisuusoikeus jakautuu velvoite- ja esineoikeuteen. Immateriaalioikeus voidaan lukea myös varallisuusoikeuden piiriin, mutta Itä-Suomen yliopistossa immateriaalioikeus opetetaan kauppaoikeuden yhteydessä.

Velvoiteoikeus sisältää henkilöoikeuden, yleisen sopimus- ja oikeustoimioikeuden sekä vahingonkorvausoikeuden. Velvoiteoikeus sisältää myös luotto- ja muiden velkasuhteiden sääntelyn, perusteettoman edun palautuksen ja vakuutusoikeuden. Lisäksi irtainta omaisuutta koskeva erityinen sopimusoikeus opetetaan velvoiteoikeuden piirissä. Opetuksen tavoitteena on muodostaa opiskelijalle kyky hahmottaa vaihdannan peruskäsitteet ja sääntely, soveltaa niitä erilaisissa velvoitteiden perustamisen, muuttumisen ja lakkaamiseen tilanteissa sekä ratkaista korvausvelvollisuuteen liittyviä kysymyksiä. Velvoiteoikeuden yleiset opit muodostavat yksityisoikeuden yleisen osan, jonka oppien varaan yksityisoikeuden erityiset osat, mm. esineoikeus rakentuu.

Esineoikeus sisältää omistus- ja muiden esineisiin kohdistuvien oikeuksien sääntelyn, vakuusoikeudet sekä vaihdantaan liittyvien velkojan suojaa koskevan ja muiden sivullissuhteiden sääntelyn. Lisäksi esineoikeuden piirissä opetetaan kiinteää omaisuutta koskevat sopimussuhteet ja oikeuksien kirjaaminen. Esineoikeuden oppeja sovelletaan monilla talouselämän osa-alueilla kuten hyödykkeiden vaihdannassa sekä pankki- ja muussa rahoitustoiminnassa.