Valtiosääntöoikeus

Valtiosääntöoikeus sääntelee julkisen vallan oikeudellisia perusteita. Oikeudenalana se läpäisee koko oikeusjärjestyksen, sen muodostaman pohjan varaan muodostuvat nykyaikaiset demokraattiset järjestelmät. Valtiosääntöoikeuteen kuuluvat oikeudenalojen yhteiset kysymykset, jotka koskevat oikeuslähdeopin perusteita ja normihierarkiaa, oikeusvaltiollisuutta sekä oikeusjärjestyksen syvätason normeja ja periaatteita.

Valtiosääntöoikeus niveltää yhteen poliittisen järjestelmän ja oikeusjärjestyksen: se muuntaa yhteiskunnallisen ja poliittisen oikeudelliseksi. Ydinteema on perustuslainmukaisuus ja sen ylläpitäminen, jota harjoitetaan hallinnossa, lainsäätämisessä, lainsoveltamisessa ja laillisuusvalvonnassa. Opetuksessa käsitellään ylimpiä valtioelimiä ja niiden vallanjakoa, perus- ja ihmisoikeuksia, valtiosääntöoikeuden yleisiä oppeja, säädösten ja viranomaistoimien perustuslainmukaisuutta, oikeuden ja politiikan rajapintaa sekä muotoutumassa olevaa eurooppalaista valtiosääntöoikeutta. Erityistä huomiota kiinnitetään koko oikeusjärjestyksen kannalta tärkeisiin perus- ja ihmisoikeuksiin sekä niiden soveltamiseen hallinnollisessa toiminnassa.

Valtiosääntöoikeus sivuaineena

Oikeustieteiden sivuaineopiskelu

Oikeustieteiden sivuainekokonaisuudet WebOodissa