Tietopaketti uudelle tutkinto-opiskelijoille

Tervetuloa oikeustieteiden laitokselle opiskelijaksi!

Tällä sivulla on tietoa opintojen aloittamiseen liittyvistä keskeisistä asioista, joita tarvitset aloittaessasi opinnot oikeustieteiden tutkinto-opiskelijana.

Tutustu kuitenkin ihan ensiksi UEF KAMUn uuden opiskelijan materiaaliin.
Kamusta löydät tietoa mm.

 • opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta opiskelijarekisteriin,
 • yliopiston käyttäjätunnusten hankkimisesta ja
 • opiskelijakortin hankkimisesta.

Smart start -oppaat uusille opiskelijoille

Kaikki tärkeä tieto oikeustieteiden opintojen aloittamisesta on koottu Smart Start -oppaisiin. Mikäli et ole vielä saanut oman koulutusohjelmasi opasta postissa, voit tutustua siihen tässä:

Tammikuussa 2020 aloittavien julkisoikeuden opiskelijoiden Smart Start -oppaan löydät tästä

Oikeustieteiden opintoyhteisö ja Oikeustieteiden opiskelijat -Yammer

Oikeustieteiden opintoyhteisöstä löydät tärkeää tietoa oikeustieteiden opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista. 

Oikeustieteiden opiskelijat -Yammer on laitoksen virallinen tiedotuskanava opiskelijoille. Seuraathan ajankohtaista oikeustieteiden opiskelua koskevaa tiedotusta!

Opintojen aloittaminen

Syksyllä opinnot käynnistyvät Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksolla, jonka aikana mm. tutustut oikeustieteiden laitokseen ja oikeustieteiden opiskelukäytäntöihin, opit tuntemaan yliopiston opiskelijoille tarjoamia palveluita, ja tutustut toisiin opiskelijoihin ylempien vuosikurssien opiskelijoiden vetämissä tuutoriryhmissä. Ks. orientaatioviikon ohjelma Smart Start -oppaasta!

Opiskelu käynnistyy opintojen suunnittelulla, joihin perehdytetään orientaatioviikon infotilaisuuksissa. Aloita opintojen suunnittelu tutustumalla huolella opinto-oppaisiin ja tutkintorakenteeseen.

Opinto-opas ja tutkintorakennekaaviot löytyvät Oikeustieteiden opintoyhteisöstä.

Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelma (luentojen ja tenttien aikataulut) löytyvät WebOodista. WebOodissa on myös oikeustieteiden laitoksen opinto-oppaat, jotka löytyvät Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan alta (ks. opintojaksot oppaittain). Opinto-oppaista löydät mm. tutkintorakenteet opintojaksoittain sekä sivuaineopintoja koskevat sivuainekokonaisuudet.

Kaikkien opiskelijoiden on laadittava henkilökohtainen opintojen suunnitelma (HOPS) sekä kandidaatin/notaarin että maisterin tutkinnoista. HOPS on myös hyväksytettävä oikeustieteiden laitoksella. Tarkemmat ohjeet HOPS-työskentelystä löydät  Oikeustieteiden opintoyhteisöstä.

Oikeustieteiden opintoyhteisöstä löydät myös keskeisiä opiskeluun liittyviä tietoja/ohjeita (mm. etätenttiminen, kirjoitusoppaita jne) sekä lomakkeita (esim. pääaineen ilmoittaminen, opintojen hyväksilukeminen).

Opintojen ohjaus

Opettajatuutorit
Opettajatuutorit toimivat uusien opiskelijoiden tukena oikeustieteen opinnoissa ja auttavat osaltaan, että opinnot lähtevät jokaisella käyntiin. Jokaiselle uudelle vuosikurssille valitaan omat opettajatuutorit, jotka seuraavat opintojen edistymistä useamman lukukauden ajan. Opettajatuutoreihin voi olla yhteydessä kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opettajatuutorit ohjaavat myös HOPSien laatimisessa ja neuvovat tarvittaessa opiskelijoita opintojen suunnittelussa työelämätavoitteiden näkökulmasta.

Lukuvuonna 2019-2020 aloittavien opiskelijoiden opettajatuutoreina toimivat

Sampo Mielityinen
Suvianna Hakalehto
Matti Muukkonen
Virve Valtonen

Heidän sähköpostiosoitteensa ovat muotoa etunimi.sukunimi@uef.fi

Opiskelijatuutorit
Tuutoreiden tervehdykset uusille opiskelijoille:
Judica (oikeustieteen opiskelijat)
Legio (julkisoikeuden opiskelijat)

Amanuenssit
Amanuenssit Riitta Sinkkonen ja Sanna Vikla auttavat kaikissa opintojen suorittamiseen ja opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Muut vastuuhenkilöt
Oikeustieteiden laitoksen harjoitteluvastaavana toimii nuorempi tutkija Elisa Silvennoinen ja kansainvälisen opiskelijavaihdon vastuuhenkilönä kv-koordinaattori Mia Kilpeläinen.

Oikeustieteiden opiskelussa noudatettavia periaatteita

Luennot ja seminaarit

 • Opintojen suorittaminen on melko joustavaa:
  • Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa erikseen määrätty (ks. opintojaksokuvaukset WebOodista).
  • Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen kuitenkin edellyttää aina osallistumista seminaaritapaamisiin.
 • Ilmoittautuminen WebOodissa koskee kaikkia opintojaksoja.
  • Luennoille ja tentteihin ilmoittaudutaan erikseen.
  • Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa lukukauden alussa, tentteihin 60 vrk ennen tenttiä.
  • Mahdollisista opetusaikatauluun tulleista muutoksista ilmoitetaan luennoille/seminaariin ilmoittautuneille.
 • Luentoja ei tentitä erikseen, jos siitä ei ole opetussuunnitelmassa mainittu.
 • Opintojaksojen kirjallisuusmuutokset
 • päivitetään WebOodiin – syytä varmistaa ennen tenttiin ilmoittautumista. 

Kuulustelut

 •  Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.
  • Lähtökohtaisesti myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan (tentaattori päättää).
  • Etätentteihin ei oteta lainkaan vastaan myöhästyneitä ilmoittautumisia.
 • Tenttiajankohdat löytyvät WebOodista tai tenttitaulukosta.
 • Tentistä saa poistua 30 minuutin kuluttua kuulusteluajan alkamisesta, kuulusteluajan katsotaan aina alkavan tasatunnilta.
 • Tenttiminen on mahdollista myös Kuopion kampuksella (ei ole etätenttimistä).
 • Etätenttiohjeet löytyvät www-sivuilta.
 • Tentit pohjautuvat opetussuunnitelmassa ilmoitettuun oppimateriaaliin ja säädöksiin, jos muuta ei ole ilmoitettu. Säädökset muutoksineen on hallittava sellaisina kuin ne ovat kuulusteluhetkellä voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu.
 • Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin todettu.
 • Englanninkielisten opintojaksojen kuulustelussa voi vastata suomeksi tai englanniksi, jos muuta ei ohjeistettu.