Tutkinnot

Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri, ON/OTM) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnoissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita.

Oikeustieteiden laitoksella annetaan lisäksi juridiikan erikoisaloille pätevöittävää lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) tutkintoihin. Erikoisjuristitutkinnot perustuvat pääainemalliin eli opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin.

Oikeustieteiden laitoksella voi opiskella myös kansainvälisissä maisteriohjelmissa "Environment, Natural Resources & Climate Change: Master's Degree Programme in Environmental Policy and Law" ja "Master's Degree Programme in Economic and Resources Law".

Oikeustieteiden laitokseen kuuluu Joensuun kampuksella myös filosofia-oppiaine. Filosofiaan ei oteta uusia pääaineopiskelijoita 1.8.2011 jälkeen. Filosofiaa voi opiskella sivuaineena perus- ja aineopintojen laajuisesti.