Tutkinnon hakeminen ja valmistuminen

Miten varmistan valmistumiseni lukukauden lopussa?

Varmistaaksesi valmistumisesi lukukauden lopussa, noudata seuraavia jättöpäiviä:

  • kevätlukukausi: pro gradu 30.4. mennessä, todistushakemus 31.5. mennessä
  • syyslukukausi: pro gradu 31.10. mennessä, todistushakemus 30.11. mennessä

Huom! Opinnäytteitä ja todistuksia käsitellään jatkuvasti normaalissa aikataulussa - kyseisillä deadlineilla varmistetaan, että opiskelija niin halutessaan saa todistuksensa lukukauden loppuun mennessä.

Tutkintotodistukset kirjataan sille päivälle, jolloin todistushakemus on saapunut tai viimeinen opintosuoritus (esim. pro gradu -tutkielma) on arvosteltu ja tallennettu opintorekisteriin.

Tutkinnon hakeminen

Dekaani myöntää tutkintotodistukset Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoa varten vaadittavat opinnot. Kaikkien tutkintoa hakevien opiskelijoiden on oltava yliopistossa läsnä olevana opiskelijana tutkintoa hakiessaan.

Tarkista opinto-oppaasta, että olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot. Tarvittaessa saat apua amanuenssilta.

Toimita todistushakemus täytettynä ja allekirjoitettuna amanuenssille. Hakemuksen voi toimittaa myös skannattuna sähköpostin liitetiedostona.

Tutkinnonhakulomakkeet:
Kandidaatin tutkinto/oikeusnotaarin tutkinto
Maisterin tutkinto

Mallihakemukset:
Kandidaatin tutkinto
Maisterin tutkinto

Mikäli kokonaisuuksia ei ole koostettu valmiiksi rekisteriin, liitä hakemukseen mukaan HOPS tai muu selvitys, jossa näkyvät opintokokonaisuuksiin sisältyvät kurssit (pääaineen opinnot, sivuaineopinnot yms.). Arvosanan voi jättää merkitsemättä hakemukseen (ks. kokonaisuuksien arvostelusta tarkemmin opinto-oppaasta). Amanuenssit voivat täydentää hakemuksen puuttuvilta osin, kunhan kokonaisuudet on koostettu.

Muiden yksiköiden vastuulla olevista opinnoista (sivuaineet) tulee kokonaisuusmerkinnät pyytää ao. yksiköstä.

Vähintään 15 op:n laajuiset yhden oppiaineen muodostamat opinnot merkitään todistukseen (esim. jos sinulla on vähintään 15 op hallinto-oikeuden opintoja, merkitään se todistukseen, mutta siitä ei tule kokonaisuusmerkintää rekisteriin eikä arvosanaa). Tämä koskee myös muita kuin oikeustieteiden opintoja.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op merkitään todistukseen omana kokonaisuutenaan.

Kieli- ja viestintäopintoihin ei sisällytetä opintojaksoja Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op ja Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op, vaan ne sisällytetään muihin opintoihin. Muihin opintoihin sisällytetään myös kaikki yksittäiset opintojaksot, jotka eivät kuulu mihinkään kokonaisuuteen.

Kandidaatin/notaarin tutkintoon ei kannata sisällyttää ylimääräisiä opintoja (tutkinnon minimilaajuus on 180 op), sillä tutkintoon kuuluvia opintoja ei voi käyttää enää myöhemmin maisterin tutkinnossa. Maisterin tutkintoon ei kannata sisällyttää ylimääräisiä opintoja, mikäli haluaa hyödyntää niitä tulevaisuudessa mahdollisesti muissa, myöhemmin suoritettavissa tutkinnoissa.

Hallintotieteiden kandidaatin ja oikeusnotaarin tutkintotodistukseen merkitään pää- ja sivuaineet (opintojen laajuus opintopisteinä ja vähintään perusopintotasoisista suorituksista arvostelu) sekä kypsyysnäyte ja suoritetut kielikokeet. Todistukseen tulee näkyviin kieli- ja viestintäopintojen sekä muiden opintojen yhteisopintopistemäärä. Muita opintoja ovat opinnot, jotka eivät kuulu mihinkään opintokokonaisuuteen tai joista on suoritettu vähemmän kuin 15 opintopistettä.

Hallintotieteiden maisterin ja oikeustieteen maisterin tutkintotodistukseen merkitään pää- ja sivuaineopintojen lisäksi pro gradu -tutkielman nimi ja arvostelu. Kandidaatin/notaarin tutkintoon kuuluvia opintoja ei merkitä maisterin tutkintotodistukseen.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä amanuenssiin.

Amanuenssi koostaa tutkinnon ja toimittaa hakemuksen tiedekuntaan todistuksen kirjoittamista varten.

Tutkinto myönnetään kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Tiedekunta antaa tutkinnon saajille Diploma Supplement -todistuksen, joka on tarkoitettu käytettäväksi todistuksen liitteenä kansainvälisissä yhteyksissä. Dekaani myöntää tutkintoja lukukausien aikana viikoittain ja loma-aikoina erikseen ilmoitettavina päivinä. Tutkintotodistuksen voi noutaa tiedekunnan toimistosta tai todistus lähetetään postissa opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Publiikki

Publiikki on juhlava tutkintotodistusten luovutustilaisuus. Oikeustieteiden laitoksen toivomus on, että mahdollisimman moni tutkinnon suorittanut tulisi publiikkiin hakemaan todistuksensa. Järjestämällä publiikin oikeustieteiden laitos haluaa juhlistaa tutkinnon suorittamista ja tunnustaa tehdyn työn. Publiikin ohjelmassa on todistusten luovutus, puheita, musiikkiesitys ja kakkukahvit.

Kaikki oikeustieteiden laitokselta vuonna 2019 valmistuneet ja valmistuvat hallintotieteiden ja oikeustieteen maisterit ovat lämpimästi tervetulleita juhlimaan valmistumistaan publiikkiin, joka järjestetään tiistaina 17.12.2019 klo 16.30 Aurora-rakennuksessa. Paikka tarkentuu, kunhan ilmoittautuneiden määrä on tiedossa.

Tutkielmien palauttaminen ja tutkinnon hakeminen

Publiikkiin osallistuvien opiskelijoiden tulee jättää pro gradu -tutkielmansa/ OTM-tutkielmansa arvosteltavaksi viimeistään 31.10.2019. Kaikki HTM-/OTM-tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset tulee olla rekisterissä 2.12.2019, jolloin myös tutkinnonhakulomakkeet tulee viimeistään jättää amanuenssille.

Ilmoittautuminen publiikkiin

Sitova ilmoittautuminen publiikkiin tulee tehdä viimeistään 5.12.2019. Publiikkiin ilmoittaudutaan e-lomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24279/lomake.html.

Ilmoitathan publiikkiin osallistuvien vieraittesi määrän kahvitarjoiluja varten!

Huomaathan, että publiikki järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Mitä valmistumisen jälkeen?

Valmistuttuasi muista liittyä Itä-Suomen yliopiston alumniverkostoon. Lue lisää liittymisestä ja alumnitoiminnasta yliopiston viestinnän sivuilta >>  Voit olla yhteydessä myös alumnikoordinaattori Marianne Mustoseen (marianne.mustonen @ uef.fi).

Itä-Suomen yliopisto työllistää tällä hetkellä noin 3000 henkilöä. Lue lisää yliopistosta työnantajana, mikäli ura yliopistossa kiinnostaa. 

Sinulla on myös mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin. Lisätietoja jatko-opinnoista saat Oikeustieteiden tohtoriohjelman sivuilta.

Auta tulevia ja parhaillaan opiskelevia opiskelijoita kertomalla oma uratarinasi toissa.fi -sivustolla